Publisert av: Yngve Sætre | september 26, 2012

Innlegg i kommunestyret om Dørum/Kleiva saken 26.09.12


Ordfører!

Privat eiendomsrett var et av kravene under den franske revolusjon. Privat eiendomsrett er også omhandlet i artikkel 17 i menneskerettighetserklæringen, og i Grunnlovens § 105. Privat eiendomsrett blir på global basis ansett for å være et sentralt element i økonomisk utvikling, og i Norge har vi lange tradisjoner og bred oppslutning om denne retten.

I vår tid i vårt hjørne av verden ser vi imidlertid at privat eiendomsrett indirekte blir truet som følge av regjeringens rovdyrpolitikk. Det er bakgrunnen for denne saken.

Kåre Kleiva og Eli Dørum har ført en sak for Høyesterett som går på om det skal ytes erstatning eller ikke for 98 sauer som er tatt av rovdyr på utmarksbeite. Utfallet av saken vil ha stor betydning for innholdet i privat eiendomsrett, beiterett og fremtidsmulighetene til beitenæringa i Elverum.

Selv om denne saken berører sentrale interesser i Elverum kommune sier Høyesterett at kommunen ikke kan være partshjelper. Det tar jeg til etterretning, og jeg støtter derfor punkt 1 i forslag til vedtak. Jeg mener likevel det er helt riktig av kommunen å gi økonomisk støtte til saksforberedelser slik at saken kan få sin avgjørelse i landets høyeste domstol.

Grunnen er at denne saken ikke først og fremst handler om to innbyggere i kommunen som fører en sak for rettsvesenet. Saken handler om innholdet i beiteretten og om mulighetene til å utnytte utmark innenfor rovdyrsonen. Det er en viktig prinsippsak – både politisk og juridisk.

Utfallet i saken vil legge premisser for all fremtidig utnyttelse av utmarksbeite innenfor rovdyrsonen. Saken berører så store prinsipper og interesser at det er riktig av kommunen å bidra til saken blir avklart i Høyesterett.

Motargumentene som tidligere har blitt fremført av opposisjonen har gått på at kommunen ikke har noe ansvar eller rolle å spille i saken. Det er jeg uenig i.

Når store interesser i vår kommune blir berørt som følge av regjeringens politikk har vi som folkevalgte et ansvar for å synliggjøre følgene av politikken for vårt område. Vi bør bidra til å sette saken på dagsorden og få en etterlengtet avklaring på innholdet i beiterett og privat eiendomsrett. I kveld har vi mulighet til å gi et slikt bidrag.

Når det gjelder det siste punktet i vedtaket har nok det vært en misforståelse mellom rådmannen og kommunestyret. Det var aldri kommunestyrets intensjon at utredningen skulle brukes i Høyesterett. Målet var at rådmannen skulle gjøre et anslag på tapene som følge av dagens rovdyrpolitikk til bruk i politisk arbeid. Punkt tre i vedtaket ble derfor endret i formannskapet, og utgiftene til arbeidet er begrenset oppad til kr. 30.000.

Oppsummert så håper jeg at kommunestyret kan støtte formannskapets forslag til vedtak slik det foreligger. At Høyesteretts ankeutvalg har akseptert at saken føres for Høyesterett understreker de prinsipielle sidene.

Ved å gi økonomisk støtte sier også kommunestyret at dette er en viktig prinsippsak som uansett utfall vil ha stor betydning for fremtidig utnyttelse av utmark i Elverum.

Takk!

Reklame

Svar

  1. Veldig bra dette, Yngve.

  2. Takk for det, Frode!


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: