Publisert av: Yngve Sætre | november 24, 2011

Budsjettframlegg i formannskapet


De borgerlige partiene presenterte sitt budsjettforslag i formannskapet den 23. november. Her er en noe forkortet og redigert versjon av mitt budsjettinnlegg i formannskapet:

Rådmannens forslag har vært et veldig godt forslag å jobbe ut fra, men som rådmannen signaliserte er det et visst handlingsrom i budsjettet, og det har vi fylt med god borgerlig politikk.

Her er de viktigste budsjettforslagene fra de borgerlige:

Eiendomsskatt:

Eiendomsskatt er en urettferdig skatteform fordi det er en skatt på kvadratmeter, og ikke på lommebok. Den gir uheldige utslag og det er også prinsipielt betenkelig at noe av det som skaper størst trygghet for den enkelte, nemlig hjemmet, skal beskattes. Eiendomsskatten kan også ses på som en form for heftelse på den enkeltes bolig, og det gir et negativt signal til de som vurderer å flytte til Elverum. Vi er derfor glade for at vi i økonomiplanperioden har lagt inn en halvering av eiendomsskatten. Det vil rette opp en usosial skatteform, det vil gjøre Elverum mer attraktivt for tilflytting, og det vil styrke eiendomsretten.

Tidlig innsats – styrking av rådmannens forslag:

Det var meget bra at rådmannen la inn en styrking av tidlig innsats i skolen, men vi har lagt inn ytterligere en styrking på dette området. Dette er en bevisst satsing på å få en kunnskapsskole for fremtiden i Elverum.

Økt satsing på internasjonalt arbeid:

Dette er et område hvor Elverum har høy integritet og gjennomslagskraft. Elverum er en internasjonal kommune og vi vil understreke dette ved å styrke internasjonalt arbeid med 100.000 hvert år i økonomiplanperioden.

VTA – plasser Tunet 10 plasser:

Dette er en styrking av varig tilrettelagte arbeidsplasser. Dette er viktig for å ta alle hender i bruk og gi alle mennesker en meningsfylt hverdag.

Ny hjelpemiddelsentral:

Her har vi gjort et strategisk viktig grep. Vi har tatt ut investeringen som rådmannen hadde lagt opp til når det gjaldt ny hjelpemiddelsentral. Vi ønsker i stedet å samlokalisere ny hjelpemiddelsentral med det nye helsehuset som trolig kommer på sykepleierhøyskolen. Vi mener dette er meget fornuftig. Sykepleierhøyskolen bør ha store nok arealet til å inkludere ny hjelpemiddelsentral og vi ser en rekke fordeler ved at ny hjelpemiddelsentral blir lokalisert på det nye helsehuset. Her er det etter vår vurdering mange positive effekter ved at man ser hjelpemiddelsentralens arbeid i sammenheng med behovene til et helsehus.

Rehabilitering av Søbakken skole:

Skole er et gjennomgangstema for oss, og vi ønsker også en satsing på rehabilitering av skolebygg. Vi ønsker å fullføre det arbeidet som er påbegynt på Søbakken skole, og derfor har vi tatt inn rehabilitering av Søbakken skole som en betydelig satsing. Denne satsingen må imidlertid ikke ses isolert, men som et ledd i en større plan for opprusting av skolebygg i Elverum.

Vestad skole trinn 2:

Dette er en viktig investering for å samle og styrke kompetanseenheten på Vestad. Det vil gi bedre tilrettelegging for elever med tunge funksjonshemminger.

Oppsummert vil jeg si følgende:

Rådmannen ga oss et meget godt utgangspunkt å jobbe med. Budsjettdrøftelsene blant oss borgerlige har vært effektive, konstruktive og holdt i en meget god tone. Vi har hatt respekt for hverandres synspunkter og god takhøyde. Og det er ingen tvil om at det hele tiden har vært Elverums beste som har vært vårt mål.

Budsjettet vi legger frem kan bli noe endret frem til det skal behandles i kommunestyret, men hovedlinjene ligger fast. Verbalforslag vil vi også jobbe videre med frem mot behandlingen i kommunestyret. Vi ser også at vi har igjen godt med penger på bunnlinjen og at utviklingen i netto driftsresultat er positiv.

Hovedlinjene i vårt budsjett er en sterk satsing på skole for at vi skal kunne tilby elevene i Elverum en kunnskapsskole for fremtiden. Det er videre en redusering av eiendomsskatten, noe som vil gjøre Elverum mer attraktiv som bostedskommune. I tillegg til dette har vi også gjort to sentrale strategiske grep, nemlig at vi har lagt inn kompetansesenter på Vestad trinn 2 og vi ønsker en samlokalisering av hjelpemiddelsentral med det planlagte helsehuset på sykepleierhøyskolen. 

Dette har resultert i et «fremoverlent» og offensivt budsjett med tydelig borgerlig profil som vi er godt fornøyd med.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: