Publisert av: Yngve Sætre | februar 4, 2023

Barn og unge fremfor brostein


I Elverum kommunestyre 22. juni fikk Arbeiderpartiet flertall for sitt forslag om å bevilge fem millioner kroner til utbedring av Rådhusplassen. Bare Høyre og Frp stemte imot. I praksis vil en stor del av de fem millionene gå til å fjerne dagens asfaltdekke og legge brostein på Rådhusplassen. Forslaget fra Ap har gode intensjoner, men spørsmålet er om det er Rådhusplassen som er Elverums største utfordring nå? Jeg og Elverum Høyre mener svaret på det er nei. Elverum kommune har andre og viktigere oppgaver vi burde brukt disse pengene på.

Elverum kommune har gjennom flere år hatt økonomiske utfordringer som skyldes sviktende befolkningsvekst, kombinert med høy lånegjeld. Dette har gjort det nødvendig med tøffe innsparingsprosesser, som har inkludert nedbemanning med flere titalls årsverk. De økonomiske kuttene har også gitt konsekvenser for kommunens tjenester til innbyggerne.

Ett eksempel på dette er skolesektoren, som har vært utsatt for flere runder med kutt. Blant annet er utdanningskontoret redusert med tre årsverk. Lite kapasitet ved utdanningskontoret ble pekt på som hovedårsaken til at Elverum kommune ikke søkte på det statlige tilskuddet til sommerskole i 2021. Dette gjorde at kommunen gikk glipp av om lag to millioner i tilskudd. Elverum har gode resultater i form av grunnskolepoeng, men dessverre gir ressursmangel negative følger for skolens innhold.

Også på andre områder ser vi store behov. I mars kom det nye tall om barn som lever i husholdninger med lavinntekt. Dette er det som ofte omtales som barnefattigdom. Tallene viser at 14,9 prosent av barna i Elverum lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Dette er høyere enn fylket, som ligger på 12,9 prosent, og høyere enn landet, som ligger på 11,7 prosent. Elverum ligger også høyere enn Hamar, Stange, Gjøvik og Ringsaker. Dette er kommuner vi vanligvis sammenlikner oss med.

Tallene for barnefattigdom er bekymringsfulle. 14,9 prosent tilsvarer 572 barn, noe som er om lag det samme som elevtallet på Elverum ungdomsskole. Potensielt påvirkes disse barna daglig av at de lever i en familie med lavinntekt. Dette en utfordring vi ikke kan overse. Med dagens rekordhøye priser på strøm, drivstoff og mat forsterkes problemene. Mange barnefamilier får trangere økonomi.

Oppvekstprofilen til Elverum viser også andre foruroligende tall. En mindre andel av ungdomsskoleelevene i Elverum er med i en fritidsorganisasjon enn gjennomsnittet i fylket og i landet. Samtidig har ungdomsskoleelevene i Elverum mer skjermtid. Hele 51 prosent bruker mer enn fire timer daglig foran en skjerm. Vi har veldig mange engasjerte og aktive ungdommer i Elverum, men tallene viser et behov for å forsterke tilbudet til barn og unge utenom skoletid.

Med disse utfordringene mener jeg og Elverum Høyre at det er feil å prioritere Rådhusplassen ved første anledning kommunen har midler til rådighet. Som andre med begrensede ressurser må kommunen sette tæring etter næring. Vi må bruke midlene først der det er størst behov.

Derfor fremmet Høyre et alternativt forslag i kommunestyret 22. juni. I stedet for å bruke fem millioner på Rådhusplassen foreslo vi å bruke fem millioner kroner mer på barn og unge i Elverum. Dette fordelt på skole, frivillig sektor og aktivitetstilbud for barn og unge. Fem millioner løser ikke alle utfordringer, men det ville gitt et viktig bidrag på et område med stort behov. Dessverre falt vårt forslag om å prioritere barn og unge. Flertallet ville heller bruke penger på Rådhusplassen.

En kommune kan ikke være alt for alle. Men den kan være mer for de som trenger den mest. Men da må vi evne å prioritere. Høyres prioritering er klar. Vi må løse de største utfordringene først, og vi må vise det ved handling. Rådhusplassen må vente. Vi må sette barn og unge fremfor brostein.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

(Kronikken ble publisert i Østlendingen 16.07.22)

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: