Publisert av: Yngve Sætre | juli 17, 2021

En skogpolitikk for fremtiden


Skogen er sentral i det grønne skiftet fra sorte til grønne karboner. Riktig bruk av skogen kan gi store klimagevinster og skape tusenvis av arbeidsplasser, mange av dem i Innlandet. Likevel er det ikke gitt at vi klarer å utnytte skogens muligheter. Skogressursene er avhengig av riktig politikk!

Skognæringen har hatt en meget god utvikling med Høyre i regjering. Fra 2013 til 2020 økte årlig avvirkning i norske skoger med 15 prosent, den årlige skogplantingen økte med 65 prosent og årlig areal til ungskogpleie økte med 25 prosent. Gjennomsnittlig inntekt for skogeiere økte med 54 prosent i perioden 2013 til 2019.

Likevel har norsk skogbruk flere utfordringer. Vi har en årlig tilvekst på ca. 24 millioner kubikkmeter, men avvirker årlig ca. 11 millioner kubikkmeter. Skal vi klare å gjennomføre det grønne skiftet må avvirkningen økes slik at vi kan erstatte flere oljebaserte produkter med grønne alternativer.

Det er også en utfordring at vi eksporterer om lag en tredjedel av tømmeret til foredling i andre land. Vi er i for stor grad en råvareleverandør. Vi kunne fått større verdier og flere arbeidsplasser ved å foredle mer av skogen til ferdige produkter i Norge.

Høyre har høye mål for norsk skogbruk. Vi vil legge til rette for økt skogproduksjon, og øke den årlige treplantingen med ti millioner trær innen utgangen av 2030. Vi vil stimulere til mer bruk av tre som byggemateriale, øke satsingen på FoU og utvikle nye forretningsområder. Vi vil øke privat og lokalt eierskap til norske skogressurser ved å redusere det offentlige eierskapet av skog. Høyre vil også stimulere til bygging av flere skogsbilveier, tømmerterminaler og tømmerkaier for å øke skogbrukets konkurransekraft.

De rødgrønne partiene vil ta skogen et politisk skritt til venstre. Arbeiderpartiet vil innføre priskontroll på skogeiendommer, og gi Statskog oppgaven med å utvikle skogindustri. SV vil satse på plukkhogst i stedet for flatehogst, og øke andelen statlig eid skogareal. MDG vil forby hogst i gammelskog, redusere flatehogsten, satse på Statskog og slutte med gjødsling av skog. Senterpartiet vil ha Norge ut av EØS-avtalen, noe som er ren gambling med norsk skogindustri. De rødgrønne vil ta skogbruket i en retning med mer stat, flere forbud og mer usikkerhet.

Norsk skogbruk har en stolt historie basert på kunnskap, langsiktighet og et aktivt privat eierskap. Dette vil Høyre videreføre. En fremtidsrettet skogpolitikk må i tillegg bygge på innovasjon, gode rammevilkår og tillit til skogeierne. Mer stat og detaljstyring er ikke løsningen.

Høyres skogpolitikk vil skape arbeidsplasser og gjøre skogen sentral i det grønne skiftet!

Yngve Sætre, 2. kandidat på Høyres stortingsliste i Hedmark

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: