Publisert av: Yngve Sætre | mai 11, 2021

Innlegg på kommunestyremøtet 24.03.21 om sykehus


Ordfører!

Sykehus er en av de mest grunnleggende samfunnsfunksjoner vi har. Å redde liv, bekjempe sykdom, ta imot nyfødte og gi behandling er en av statens og samfunnets aller viktigste oppgaver.

Det er også en offentlig oppgave å etablere en sykehusstruktur som ivaretar befolkningen på best mulig måte.

For oss som bor øst i Hedmark og øst i Innlandet er sykehuset i Elverum en institusjon som har gitt trygghet, liv og behandling i snart hundre år.

Jeg vil påstå at alle øst i Hedmark har et forhold til sykehuset i Elverum. Det er til sykehuset vi haster når skaden er skjedd eller plagene blir for store. Det er til sykehuset vi drar når barn kommer til verden eller våre nære er ved livets slutt.

Sykehuset handler om liv og død, hjelp og livskraft. Det vet alle som bor i Elverum og østre deler av Innlandet.

Sykehuset i Elverum er et middels stort sykehus i norsk sammenheng. Sammen med sykehuset i Hamar utgjør det divisjonen Elverum – Hamar, og denne divisjonen har over tid hatt god økonomistyring og solide faglige resultater.

Denne divisjonen har et opptaksområde på om lag 140.000 innbyggere, noe som er langt over det som kreves for å være stort nok.

Sykehuset i Elverum har god bygningsmasse og store tomtereserver, noe som gir gode utviklingsmuligheter.

Vegg i vegg med sykehuset ligger et nybygd kommunalt helsehus til over en halv milliard kroner. Dette styrker kompetansemiljøet og det samlede behandlingstilbudet.

Sykehuset i Elverum er svært viktig for hele vår region. Trysil er Norges største skidestinasjon med over 800.000 kommersielle gjestedøgn årlig, og de har store vekstambisjoner.

Reiselivet i Trysil sier selv at nærhet til akuttmedisinske helsetjenester er helt nødvendig.

Rena leir og Terningmoen utgjør Østerdalen Garnison som er forsvarets tyngdepunkt i Sør-Norge.

I Østerdalen Garnison drives det betydelig øvingsvirksomhet, inludert store NATO øvelser, hvor nærhet til akuttsykehus innen en time er svært viktig.

Det må nevnes at Østerdalen Garnison var helt sentral når Norge var vertskap for Trident Juncture høsten 2018 – en av NATOs største øvelser siden murens fall.

Østerdalen Garnison skal nå styrkes ytterligere med ny rekruttskole på Terningmoen. Dette betyr flere soldater, mer aktivitet og enda større behov for rask tilgang til akuttsykehus.

Dette jeg nå har nevnt er noen sentrale argumenter for sykehuset i Elverum. Men rekken av argumenter er nærmest utømmelig.

Jeg kan fortsette med å nevne sykehuset sitt samarbeid med høgskolen og sykepleierutdanningen i Elverum. Dette er en symbiose som i realiteten er gjensidig avhengig av hverandre.

Jeg kan nevne helseklyngen HelseInn som har en rekke koblinger til sykehuset, og jeg kan nevne legemiddelprodusenten Curida som sammen med sykehuset gjør Elverum til en kompetanseby innen helse.

Sykehuset i Elverum har et godt renomme og har over tid vist en svært god evne til å rekruttere kompetent arbeidskraft.

Rekken av argumenter er som sagt nærmest uendelig, men jeg har ennå ikke tatt med det som kanskje er det aller sterkeste argumentet, nemlig at vi må ha en balanse i sykehusstrukturen i Innlandet.

Innlandet er større enn Danmark og at det da skal legges opp til å ha tre sykehus ved nordenden av Mjøsa i sykkelavstand fra hverandre, og ingen sykehus i østlige deler av Innlandet er ulogisk, uholdbart og uakseptabelt.

Det poenget er selvinnlysende for alle, og det står fjellstøtt.

Min melding til Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst og helseminister Bent Høie er følgende:

Ta samfunnsmessige hensyn i tillegg til det medisinskfaglige.

Følg opp nasjonal helseplan som sier at vi skal ha en ryggrad av akuttsykehus i landet vårt.

Tenk langsiktig og ta hensyn til behovene til forsvaret og landets største vintersportssted i Trysil.

Sett pasienten i førersetet og ta innover dere at vi må ha en balanse mellom øst og vest i sykehusstrukturen i Innlandet.

Se på kartet en gang til og lytt til solide argumenter fra et samlet kommunestyre i Elverum og et samlet politisk og faglig miljø i Sør-Østerdalen og Solør.

Kjære helseminister: La Elverum sykehus bestå som fullverdig akuttsykehus!

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: