Publisert av: Yngve Sætre | februar 29, 2020

Innlegg i kommunestyret 26.02.20 om skolestrukturutredningen


Rådhuset august 2015 - alvorlig

Ordfører!

Bakteppet i denne saken er stort, og det er at Norge som nasjon må prioritere kunnskap og skole enda høyere skal vi møte omstillingene vi står foran.

Dette er drivkraften bak de nasjonale kravene om økt kompetanse for lærere, lærernorm og en femårig masterutdanning for lærere.

Jeg mener dette er helt riktig veg å gå. Spesialisering gir økt dybdekunnskap og vi vet at lærernes kompetanse har mye å si for elevenes prestasjoner.

Hvordan vi organiserer skolen vår har betydning for lærernes mulighet til spesialisering og til å jobbe i et fagmiljø med andre lærere. Og det leder oss frem til det som egentlig er kjernen i denne saken:

Hvordan skal vi ruste elevene best for fremtiden med de økonomiske ressursene vi som kommune rår over?

Svaret på det er ikke store eller små skoler, men bedre ressursbruk som gjør at vi får mer kunnskap og læring ut av hver kommunale krone. Dette vil i neste omgang gi elevene bedre forutsetninger for å tilegne seg kunnskap og møte fremtiden.

Det er grundig dokumentert i utredningen hvordan elevtallet kommer til å synke i årene som kommer, selv med en befolkningsvekst på 1%.

I dag har vi 530 ledige plasser i Elverumsskolen. De neste fem årene sier prognosene at vi vil få en nedgang på 243 elever, noe som gir en ledig kapasitet på 773 elever.

På vår minste skole Kirkeby er det nå 31 elever, mens barnetrinnet på Hanstad har 328 elever.

Høyre mener i liket med komiteen at dette bildet gjør det nødvendig med strukturelle endringer. Lærernorm og krav om økt spesialisering av lærerne presser på i samme retning.

Forskningen er nøytral – i den forstand at det ikke er noen vesentlig forskjell på små og store skoler. Men samtidig er det grunn til å anta at det er lettere å etablere profesjonelle læringsfellesskap på skoler som er over en viss størrelse.

Høyre konkluderte allerede før jul med at Kirkeby skole burde avvikles gitt elevtallsutviklingen. Det er bra at komiteen nå følger etter og har konkludert med at prosessen mot avvikling bør starte.

Når det gjelder ungdomsskoledelen på Hanstad og flytting av denne er det andre vurderinger som ligger til grunn.

Et element vi bør legge vekt på er de positive effektene ved å skifte skole en gang i løpet av de første ti skoleår. Det tror jeg er sunt.

Det å måtte forholde seg til nye mennesker og miljøer er nyttig, og noe som til en viss grad også må læres.

En sammenslåing til en ungdomsskole vil også kunne gi stordriftsfordeler som mer robusthet når det gjelder lærerkrefter og et bedre valgfagstilbud.

Alt i alt er dette et godt stykke arbeid som er utført av komiteen. Høyre støtter innstillingen som den foreligger fra komiteen fordi dette vil gi de beste læringsvilkår for elevene i Elverum.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: