Publisert av: Yngve Sætre | desember 21, 2019

Budsjettframlegg i kommunestyret 18.12.19


Yngve Sætre 2019

Ordfører!

Først vil jeg si at rådmannen har gjort en god jobb med budsjett- og økonomiplan. Det er ingen tvil om at økonomien er krevende, men likevel er det et visst handlingsrom i økonomien og det har vi i Høyre vært bevisste på å utnytte.

Høyres budsjettforslag tar utgangspunkt i rådmannens budsjett, men vi har en rekke endringer som både styrker og endrer budsjettet på viktige områder.

Jeg vil nå gå igjennom de ulike endringene og tiltakene vi har:

Inntekter:

Linje I 1: Vi justerer brukerbetalingene i henhold til SSB sin forventede økning i konsumprisindeks. Dette gir en økning i inntekter i 2021, 2022 og 2023.

Brukerbetalingene var opprinnelig lagt inn «flatt» uten økning i økonomiplanen. Vi mener det er forsvarlig å øke dette i henhold til KPI da både lønninger og øvrige priser i samfunnet også vil øke i samme takt.

Linje I2 er en teknisk justering som går ut på at vi flytter tre millioner kroner av overskuddet i 2021 og «sparer» dette til 2023.

Utgifter:

Linje U 1: Vi vil avvikle Kirkeby oppvekstsenter fra og med skoleåret 2020/2021, noe som gjør at det blir halvårsvirkning på dette i 2020.

Vi har brukt tallene vi fikk fra rådmannen før tjenestegjennomgangen i juni år. Elevtallet på Kirkeby er nå 31, og prognosen for neste skoleår er 33. Forrige skoleår var tallet 39. Dette betyr at elevnedgangen på Kirkeby fortsetter.

Det Høyre sa i valgkampen var at vi skulle vurdere Kirkeby sin fremtid hvis elevtallet gikk ytterligere ned. Nå er det gått ned ganske betydelig, og utsiktene for neste skoleår bekrefter trenden.

Vi har diskutert dette grundig i Høyres gruppe og har kommet frem til at avvikling nå er riktig. Det handler like mye om det pedagogiske opplegget som økonomi. Vi er bekymret for at læringsmiljøet blir lite med så få elever og lærere.

I tillegg til at vi nå legger inn en avvikling i budsjettet må det selvsagt også settes i gang en prosess slik at alle lover, regler og prosedyrer blir fulgt for en slik avvikling.

Linje U 2: Vi opprettholder tilskuddet til Møteplassen. Møteplassen er viktig for de eldre i Elverum, og med stadig flere eldre blir Møteplassen enda viktigere. Vi legger derfor inn igjen kuttet på 375.000 årlig slik at vi opprettholder tilskuddet på dagens nivå.

Linje U 3: Vi bevilger kr. 200.000 årlig til å opprette og drifte et Gründerhus. Det nye selskapet Elverum Vekst bør få ansvaret for et slikt Gründerhus, og det bør organiseres i nær tilknytning til Elverum Vekst sin virksomhet.

Vi mener et Gründerhus er viktig for å stimulere til mer entreprenørskap og mer samarbeid mellom gründere som vil satse og skape arbeidsplasser i Elverum.

Linje U 4: Vi styrker næringsfondet med kr. 100.000 årlig. Dette er midler som skal gå til prosjekter i næringslivet. Det vil være en stor fordel å ha litt ekstra penger på dette fondet når Elverum Vekst kommer i gang med sitt viktige arbeid for større attraktivitet og mer aktivitet på næringsområdet.

Linje U 5: Dette er motposten til linje I 2 som jeg forklarte tidligere.

Linje U 6 og U 7 gjelder to nye tiltak som vi har lagt inn etter behandlingen i formannskapet.

Vi har lagt inn 15.000 kroner slik at vi kan opprettholde Kulturprisen og Årets Elverumsing. Dette er lite penger av et budsjett på 1,6 milliarder, og noe vi selvsagt skal ta oss råd til.

Vi har også lagt inn 115.000 kroner årlig til Grundsetmartn. De har tidligere fått tilskudd på 230.000 årlig. Dette er vi ikke i stand til nå, men vi legger inn halvparten, og vi mener dette er et godt bidrag til å opprettholde denne viktige tradisjonen i Elverum.

Investeringer:

Linje Inv 1: Dette er det aller viktigste punktet i vårt budsjett. Vi har lagt inn rehabilitering av Hanstad skole fase 2 etter opprinnelig tidsplan, altså med oppstart i 2021.

Det er åpenbart at det er behov for rehabilitering på Hanstad. Dette tiltaket er egentlig på overtid allerede, og det er ingen tvil om at Hanstad skole er neste skole vi skal rehabilitere.

Vi har lagt inn en investering på 200 millioner i budsjettet vårt. Vi mener det bør være mulig å få gjort mye for denne summen.

Samtidig ønsker vi at nivået på rehabiliteringen avklares nærmere, og derfor har vi også foreslått og fått tilslutning til at det skal utredes ulike alternativer og nivåer for en slik rehabilitering.

Linje Inv 2: Vi har lagt inn 1 million til investering i ipad til småtrinnet i skolen hvert år i planen, altså totalt 4 mill.

Det er nå flere kommuner rundt oss som satser på 1 til 1 ekning med ipad i grunnskolen. Det er viktig at vi er på høyde med andre kommuner på dette området.

Dette tiltaket er viktig for det pedagogiske opplegget, og for at vi skal kunne heve grunnskolepoengene i Elverum ytterligere.

Vi har hentet tallene fra budsjettdokumentet til rådmannen. I ettertid har rådmannen kommet med informasjon om at dette også har en driftskonsekvens.

Dette er ikke synliggjort i vårt budsjett, men kan eventuelt løses ved å redusere noe på investeringsnivået. Det viktige nå er at vi starter med en slik satsing på ipad i Elverumsskolen.

Linje Inv 3 og 4: Kommunestyret har tidligere vedtatt salg av Melåsberget skole og Bakkebygrenda barnehage. Vi har lagt inn en salgsverdi på 2 mill på hver av disse, noe vi mener er rimelig. Dette gir reduserte finanskostnader.

Linje Inv 5: I budsjettet er det lagt inn at det skal kjøpes kommunale boliger til familiegjenforening for 12 millioner i 2020, og ingenting i resten av økonomiplanperioden.

Vi har skjøvet på halvparten av disse investeringene til 2021. Dette mener vi er forsvarlig, og det gir oss lavere finanskostnader i 2021.

Linje Inv 6: Det er lagt inn kjøp av anleggsmaskiner for 5,2 millioner i 2020. Vi har skjøvet dette frem til 2021. Dette grepet gir oss lavere finanskostnader i 2021.

Oppsummering:

Samlet sett har vi i Høyres forslag kr. 1.300.000 på bunnlinja i 2020 og totalt kr. 3.653.000 i fireårsperioden. Dette er altså mindreforbruket, eller det som avsettes til disposisjonsfond.

Oppsummert så mener vi at Høyres budsjettforslag tar realitetene i Elverum inn over seg.

Elevtallet på Kirkeby er nå så lavt at det er riktig med en avvikling av skolen. Først og fremst av hensyn til elevene og deres læringsmiljø.

Hanstad skole har et stort behov for rehabilitering. Det er avgjørende at vi kommer i gang med denne rehabiliteringen som opprinnelig planlagt.

Ellers er det sentralt for oss i Høyre å gjøre Elverum til et mer attraktivt, næringsvennlig og godt sted å bo.

Derfor vil vi etablere Gründerhus, styrke næringsfondet, investere i ipad i grunnskolen og opprettholde støtten til Møteplassen.

Dette er tiltak som kommer innbyggere og næringslivet til gode, og som vil gjøre Elverum mer attraktivt for nye innbyggere.

Vi må skape verdier som kan utvikle velferden i Elverum videre. Vi må også skape gode tjenester for å bli attraktiv for nye innbyggere.

Høyre tar budsjettansvar og vi er spesielt godt fornøyd med at vi har 200 millioner til rehabilitering av Hanstad skole og at vi har flere tiltak for å styrke Elverums attraktivitet og vekstkraft.

Høyres budsjettforslag er et godt og fremtidsrettet alternativ for Elverum.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: