Publisert av: Yngve Sætre | august 27, 2019

Innlegg på møte i Forsvarets seniorforbund avdeling Elverum, 27.08.19


Yngve Sætre 2019

Først vil jeg takke for invitasjonen hit i dag. Det er bra at dere ønsker kunnskap om hva vi mener og hva som står i våre programmer.  Valget den 9. september handler tross alt om Elverums fremtid, hva skal vi satse på, og om hvordan vi skal nå våre mål.

Det første temaet dere tar opp er sunn kommuneøkonomi. Vi kan slå fast først som sist at vi er i en krevende økonomisk situasjon akkurat nå.

Det skyldes at vi har gjennomført store og helt nødvendige investeringer. Behovet for store investeringer skyldes delvis at vi hadde et stort vedlikeholdsetterslep og delvis at vi har måttet øke kapasiteten på de kommunale tjenestene på grunn av vekst.

Dette er investeringer som ble bestemt for flere år siden og som det i stor grad har vært enighet om. I 2019 blir det investert for over 400 millioner i Elverum kommune.

Samtidig har vi fått svikt i befolkningsøkningen. Denne svikten utgjør om lag 39 millioner kroner årlig. Det er altså kombinasjonen av dette som har satt oss i en krevende situasjon.

Det finnes ikke ett enkelt tiltak for å skape sunn økonomisk drift i Elverum kommune. Vi må kutte, effektivisere, jobbe smartere, redusere tjenestetilbud på noen områder, vi må bruke inntektsmulighetene vi har og ha en stram budsjettdisiplin.

Så vil jeg si at dersom nå rådmannen klarer å holde budsjettene så er jeg overbevist om at vi skal komme over i en sunn kommuneøkonomi. Men den kuttjobben vi nå gjorde i juni så er vi i balanse.

Så er det også sånn at det er en del piler som nå begynner å peke i positiv retning. Befolkningsveksten er i ferd med å ta seg opp og i forrige uke kom det en veldig positiv melding om at det er skapt 59 nye bedrifter i Elverum i andre kvartal.

Dette er det høyeste noensinne. Dette vitner om fremtidstro og investeringsvilje, noe som lover godt. Vi er på riktig veg, og økonomien kommer til å bli bedre.

Det andre temaet dere spurte om var pleie, rehabilitering og omsorg. Da vil jeg først gi dere et raskt lite statusbilde. Elverum kommune bruker 28773 kroner på helse og omsorgtjenester pr. innbygger.

Det er høyere enn både Kostragruppe 13 og landet for øvrig. Vi har også flere årsverk innen helse og omsorg pr. innbygger enn landet for øvrig.

I Elverum er det 14,3 prosent av befolkningen over 80 år i Elverum som er beboer på sykehjem. Snittet i landet er 12,1 prosent. Så har vi tilsvarende en mindre andel som har hjemmetjenester i gruppa over 80 år.

Bildet er altså kort fortalt vi bruker mye penger på helse og omsorg, og det er en stor andel som er beboere på sykehjem.

Her tror jeg også noe av svaret ligger på utfordringen. Spesielt da vi tar hensyn til de store trekkene i samfunnet som er at andelen eldre går opp og det blir mindre oljepenger i nasjonen.

Jeg tror svaret ligger i at vi må vri tjenestene over fra å institusjon over til mer hjemmebaserte tjenester.

Altså at det er et mål at de eldre bor hjemme så lenge som mulig og at vi øker andelen som får hjemmetjenester og reduserer andelen som er på sykehjem. Dette vil jeg også tro er det det eldre aller helst ønsker. 

Det som er helt avgjørende for  få til dette er en god hjemmetjeneste. Det blir også viktig med aktivisering av eldre og at de eldre får bidra i lokalmiljøet så lenge som mulig.

Her mener jeg vi har et godt tilbud i Møteplassen. Dette er et unikt og veldig godt tilbud her i Elverum. Høyre ønsker at vi  engasjerer Møteplassen på flere områder i samfunnet, og at vi større grad bruker Møteplassen som et bindeledd for frivilligheten.

Så vil vi også utrede muligheten for å få på plass et eldreombud i tilknytning til Møteplassen. Jeg tror et eldreombud kan være en god sak for å sette de eldres behov enda sterkere på dagsorden.

Så må jeg også si at da man ser på dagens aldre så er det utrolig mange som er aktive, friske og svært viktige bidragsytere i samfunnet. De eldre er en enorm ressurs for Elverum. Forsvarets seniorforbund er et godt eksempel på nettopp det.

Jeg tror også at behovene til eldre stadig endrer seg og i takt med det øker behovet for mer individuell tilpasning. Jeg er opptatt av at de eldre skal få dyrke sin egenart og sine interesser selv om de har behov for hjelp eller pleie.

De skal få ta seg et glass vin om kvelden, eller høre på sin favorittmusikk. Om noen år er det kanskje ikke Jens Book Jenssen man vil høre på aldershjemmet men man vil kanskje høre litt Rolling Stones eller Bruce Springsteen. Det mener jeg må være fullt mulig å få til.

Men når det gjelder Elverums situasjon så mener jeg vi er veldig godt rustet for fremtiden, spesielt med det nye Helsehuset som nå er åpnet. Dette gir oss et forsprang i forhold til mange andre kommuner.

Når det gjelder Høyres sitt program på dette området så har vi som nevnt et mål om å dreie over til mer hjemmebaserte tjenester og korttidsplasser. I tillegg til vi opprette et eldreombud, bygge svømmehall med varmtvannsbasseng og styrke dagtilbudet for mennesker med demenssykdom.

Så til det siste temaet om å følge opp barnehage og skole med gode rammetilbud. Så vil jeg først si at vi har en fantastisk god skole i Elverum. Grunnskolepoengene har økt fra 38,3 til 42,5 de siste åtte år.

Det er over landsgjennomsnittet og over snittet i Hedmark. Det er mange grunner til denne utviklingen. Politisk styring, svært dyktige fagfolk i administrasjonen, gode lærere og ikke minst elever med ambisjoner og læringslyst tror jeg er viktige årsaker.

Vi har også meget gode barnehager, med gode resultater. Det kan jeg som forelder med en barn i barnehagen selv skrive under på.

Nå åpner vi en nye barnehage og skole i Ydalir som er fantastiske bygg begge to. Dette er jeg overbevist om at vil styrke denne sektoren ytterligere.

Innen skole og oppvekst mener jeg derfor ikke vi skal forandre på så veldig mye. Jeg vil peke på to tiltak. Det er å gjøre SFO til en aktivitetsskole så det blir mer enn oppbevaring og slik at en større del av barna faktisk bruker SFO. Her mener jeg vi kan lære mye av Osloskolen. Akkurat dette bør vær en konkret målsetning fos oss i neste periode.

Så mener jeg også vi må jobbe mer aktivt mot mobbing i skolen. Det er for mange, også i Elverum, som  blir mobbet på skolen. Hele samfunnet må få en inkluderingskultur som sier at nei til mobbing.

Så til slutt vil jeg si. Elverum har enorme muligheter og vi har store ressurser. Men den største ressursen er ikke skog, bygninger eller veger, det er folkene som bor her.

Det er menneskene som skaper Elverum, og det gjelder alle unge, eldre, innvandrere, innflyttere og de som har bodd her hele livet. Alle kan bidra.

Og jeg som er fra Høyre tror alle bidrar litt mer hvis de får litt større frihet og litt større muligheter i hverdagen. Godt valg den 9. september.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: