Publisert av: Yngve Sætre | april 6, 2019

Elverumsskolen imponerer!


Rådhuset 04.08.15

Grunnskolepoengene for 10. trinn i Elverum har blitt kraftig forbedret de siste årene. I 2009 var gjennomsnittet i Elverum 37,2 poeng. I 2018 ble resultatet 42,5 poeng. Dette er over gjennomsnittet i Hedmark og på landsbasis. Kun tre kommuner i Hedmark gjør det bedre enn oss. Vi ser samme trenden på de nasjonale prøvene. På 8. og 9. trinn ligger Elverum på eller over landsgjennomsnittet på alle indikatorer, og på åtte av ti er det forbedring siden forrige måling.

Resultatene er imponerende. Utviklingen er resultat av et bevisst arbeid over tid for å heve resultatene i Elverumsskolen. Det er all grunn til å gi honnør til den innsatsen som elever, lærere, foreldre og foresatte har lagt ned i dette arbeidet.

Det er flere faktorer som er avgjørende for å skape en god skole. Disse går igjen både på nasjonalt og lokalt nivå. Skoleeiere, foreldre, lærere og elever har på ulike måter helt avgjørende roller i skoleutviklingen.

Skoleeier er sentral i å gi rammebetingelser for skolen, men de har også et bredere ansvar. Skoleeier – altså kommunestyre og fylkesting – må følge med, stille spørsmål, og komme med innspill og forslag til forbedringer. Skoleeiere må involvere seg i mer enn budsjetter og bygninger. De må ta en aktiv og bevisst rolle i utviklingen av skolen.

Foreldrenes rolle er også viktig for en god skoleutvikling. Vi vet generelt at barn med foreldre som har høyere utdanning gjør det bedre på skolen. Men det er ikke foreldrenes utdannelse i seg selv som er avgjørende. Det er verdt å merke seg det professor Thomas Nordahl sier om dette: «Det viktigste foreldre kan gjøre er ikke å hjelpe barnet med leksene, det er å fortelle ungene at skole er viktig. Og det er noe alle foreldre kan gjøre.»

Det sentrale er altså engasjementet og holdningen til foreldrene. Det er ikke avgjørende at foreldre skjønner annengradslikningen, den kjemiske formelen, eller de tyske glosene. Det som er avgjørende er at de følger opp, spør, sjekker og viser interesse. Foreldrene må bidra til at skole får førsteprioritet hos elevene!

Den viktigste enkeltfaktoren for en god skole er kvaliteten på lærerne. Derfor er det avgjørende at lærerne gis gode arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter. Dessuten er det et kjennetegn på land med suksess innen skole at lærerne har høy status i samfunnet. Dette er tilfellet blant annet i Finland og i Sør – Korea. Dette er to land som gjør det svært bra i internasjonale skoleundersøkelser. Høyere status for lærere vil gjøre læreryrket mer attraktivt. Det vil gi lærerne større autoritet, og det vil gjøre skolen viktigere i samfunnet.

Status handler ikke bare om ressurser, det handler minst like mye om samfunnets bevissthet. Vi må i større grad verdsette læreren som samfunnsbygger. Lærerne ruster de neste generasjoner for fremtiden. Det er en av de aller viktigste oppgavene i samfunnet.

I tillegg er det ett forhold som ikke automatisk kommer med større ressurser, høyere status for lærerne og en mer aktiv skoleeier. Det er elevenes innsats. Innen både skole, arbeidsliv og personlig utvikling er personlige innsats og dedikert arbeid vanskelig å komme utenom. Vi må tørre å si det. Uansett nivå er det ytterst få som oppnår sine mål bare ved talent. Konsentrasjon, tid, øving og innsats er avgjørende for å få fullt utbytte av skolen.

De gode resultatene i Elverumsskolen tyder på at vi har lykkes i mye av dette. Men vi skal videre. Fortsatt er det for mange som går ut av skolen uten gode nok basiskunnskaper – også i Elverum. Frafallet i videregående skole i Hedmark er fremdeles for høyt. Som nasjon må vi ha mål om å løfte skoleresultatene betydelig.

For å skape en bedre skole må vi bidra fra alle hold. Skoleeiere må sørge for gode rammebetingelser og ta en aktiv rolle som pådriver. Foreldrene må ta ansvar, vise engasjement og understreke viktigheten av skole. Vi må gi lærerne økt status i samfunnet, både i form av ressurser og økt bevissthet. Budskapet til den enkelte elev er at skolen er vegen til dine drømmer, og vegen er brolagt med helhjertet innsats.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

(Publisert første gang i Østlendingen 21.11.18)

 

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: