Publisert av: Yngve Sætre | juli 3, 2018

Visjoner for Elverum


Rådhuset 04.08.15

Pilene peker i riktig retning for Elverum. Siden Høyres Erik Hanstad ble ordfører i 2011 har arbeidsledigheten gått ned fra 2,1 til 1,7 prosent. Grunnskolepoengene har gått opp fra 38,3 til 41,1. Vi har blitt over 1100 flere innbyggere, og kommunebudsjettet har økt fra 1,8 til 2,2 milliarder kroner årlig. Vi har lagt ned Hera vekst, opprustet Rådhuset og en rekke skoler, satt i gang bygging av Helsehuset og utvikling av Ydalir. Elverum har under det borgerlige styret opplevd stor fremgang på viktige områder, og vi har hatt en enorm vekst.

Men vi kan fremdeles bli bedre. Vår visjon bør være å skape flere og større muligheter for alle innbyggere i Elverum. Vi må gi enda bedre muligheter til å leve gode liv. Vi må gi svar og løsninger på tidens utfordringer.

En ny trend er at flere bor alene. Nesten 50 prosent av husstandene i Elverum er nå enpersonshusholdninger. Vi må svare på dette med en politikk som skaper felles arenaer og motvirker ensomhet. Samtidig ser vi også at folks hverdag er mer hektisk enn noen gang, og arbeidstidene er ikke lenger bare åtte til fire. Kommunens velferdstjenester må tilpasses nye behov. For eksempel bør vi på sikt ha mål om at barnehagene skal ha lengre og mer fleksible åpningstider, også på kveldstid.

Vi må skape flere arbeidsplasser i Elverum slik at flere kan få arbeid og kommunen kan vokse. Vi må støtte opp om planene til Østerdalsporten og deres visjon om 1000 nye arbeidsplasser. Samtidig må vi skape mer «Liv i Leiret» og lage gode vilkår for handelsstanden i sentrum. Vi må gjøre det gunstig å investere og utvikle bedrifter i Elverum. Elverum er skoghovedstaden og vi må gripe mulighetene dette gir. Elverum bør ha ambisjon om å ta en nasjonal lederrolle i utviklingen av skogbaserte produkter. På den måten kan vi bli en vinner i det grønne skiftet.

Rovdyrsituasjonen berører oss sterkt i Elverum. I vinter ble det registrert 115 ulver med helt eller delvis tilhold i Norge. Tre familiegrupper har sitt revir i Elverum. Det høye antallet ulv skaper utrygghet og vanskeliggjør bruk av utmark. Bøndene mister sitt ressursgrunnlag. Vi trenger en politikk som ivaretar privat eiendomsrett, og gir folk mulighet til å ferdes trygt i naturen og drive næring i utmark. Som lokalpolitikere må vi presse på sentrale myndigheter. Første bud er at rovdyrtrykket reduseres og det nasjonale bestandsmålet følges.

Jeg tror alle i Elverum ønsker at byen kobles nærmere Glomma, slik at vi kan utvikle den flotte elvebredden. Konst/Hanstad sitt forslag om å legge Rv2 i en kulvert er fremdeles svært aktuelt da dette er det mest effektive for å åpne byen mot elva. Vi må arbeide videre for å realisere en slik løsning.

Siden 1960-tallet har det vært ønske om en ringveg forbi Elverum slik at vi får gjennomgangstrafikken ut av sentrum. Med den økende trafikken til turistdestinasjonene Trysil, Engerdal og Sälen er behovet for en slik veg blitt enda sterkere. Nå ligger utredning av ringveg inne i Nasjonal Transportplan, og vi er endelig i gang. Vi må arbeide hardt for å få fremdrift i disse planene.

I mellomtiden bør vi satse på å utvikle elvebredden der det er mulig, for eksempel på Restvold. Aktivitetsparken som kommer i 2019 blir starten på dette. Parken skal lokaliseres mellom ungdomsskolen og Glomma. I samme område planlegges det også en ny svømmehall. Dette fantastiske området har kraft i seg til å samle byens innbyggere og skape hjerterom og aktivitet på tvers av etnisitet, alder og sosial bakgrunn. Dette kan bli byens nye sosiale hjerte. Når første trinn av parken står ferdig bør vi ha visjoner om å utvikle området og elvebredden videre, uten å komme i konflikt med eksisterende idrettsareal.

Sykehuset, forsvaret og høgskolen er svært viktig for Elverum. Disse institusjonene må styrkes og utvikles videre, både på kort og lang sikt. En eventuell realisering av et Mjøssykehus ligger langt frem i tid og planene er svært usikre. Helse Sør – Øst har enda ikke gitt klarsignal, og et sykehus ved Mjøsa kan tidligst stå ferdig i 2030.

Jeg stemte imot Mjøssykehuset da saken ble behandlet i fylkestinget. Jeg mener en modell med to hovedsykehus i Innlandet, med det ene i Elverum, vil være mer bærekraftig og det beste for pasientene. Fremover må vi gjør alt vi kan for at sykehuset i Elverum går seirende ut av denne prosessen og får flere oppgaver og funksjoner. Forutsetningene for det er svært gode.

En kommune har mange viktige oppgaver. Den aller største oppgaven er å gi gode oppvekstsvilkår for fremtidige generasjoner. Barnehager, frivillighet, idrett og lokalmiljø er sentralt – men det aller viktigste er en god skole. Vi må gi barn og unge kunnskap og ballast til å kunne leve gode liv. Lærerne er den viktigste enkeltfaktoren for læring, og derfor må vi satse enda mer på å gi lærerne gode utviklingsmuligheter i hele yrkesløpet. Vi bør gi lærerne et karrieremessig løft. Det vil også løfte skolen og elevene.

Elverum Høyre er et bredt lyseblått folkeparti. Vi skal føre en politikk tilpasset Elverum som gir gode løsninger og flere muligheter for innbyggerne. Den neste fireårsperioden skal vi utvikle ny politikk på mange områder. Samtidig skal vi holde fast ved kursen til Erik Hanstad og borgerlig side gjennom snart åtte år. Dette har gitt gode resultater og en bedre kommune å bo i.

Vi ønsker et fortsatt tett samarbeid med våre gode samarbeidspartnere Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og Team Elverum. Sammen med innbyggerne kan vi gjøre Elverum til et enda bedre sted å leve og bo.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat Elverum Høyre

Reklame

Svar

  1. Tror ikke utryddelse av ulven løser konflikten med sauehold i utmark.
    Tror ikke rv2 i kulvert lenger er en god løsning fordi tungtrafikken stadig øker. Det bor masse folk langs rv2 sørover, i tillegg en skole og vernede bygninger langs denne veien. Når ringvei nord for byen er klar er enkleste løsning å kople rv2 på fra Løbergsmoen til Jømna, slik en tidligere vegsjef antydet. Beste metode å åpne byen mot elve er åbenytte elvebreddene til byens rekreasjonsområde. Kommer til å bli en lokal attraksjon om kulturen koples inn. Ellers har du mange fornuftige og framtidsrettede visjoner. Stå på!


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: