Publisert av: Yngve Sætre | april 24, 2018

Innlegg i fylkestinget om årsberetning for Hedmark Fylkeskommune 2017


Rådhuset 04.08.15

Fylkesordfører!

Perspektivmeldingen fra 2017 gir et tankevekkende bilde av Norge. Den viser at antall eldre over 67 år i dag utgjør ca. 20 % av antall personer i yrkesaktiv alder. Dette vil stige til ca. 40 % i 2060.

I en rangering blant 10 sammenlignbare europeiske land ligger Norge på bunn når det gjelder yrkesdeltakelse blant menn mellom 25 og 54 år, og vi har kortere arbeidsuke enn samtlige av disse landene.

Samtidig ligger Norge på topp i utgifter til uføretrygd og sykefravær som andel av BNP. Vi ligger også på topp når det gjelder offentlige utgifter som andel av BNP.

I 2005 utgjorde petroleumsinntektene ca. 35 % av statens samlede inntekter. Dette har falt til omkring 10 % i 2016. Både produksjon og etterspørsel etter olje vil etter prognosene falle ytterligere mot 2040.

Veksten i timeverksproduktivitet har gjort et betydelig fall fra 3 prosent i perioden 1996 til 2005, til under 1 prosent årlig. Anslag viser at vi får et inndekningsbehov i offentlige budsjetter på 5,3 % frem mot 2060. Dette tilsvarer omtrent 5 milliarder årlig.

Det store bilder for Norge er at vi har utfordringer når det gjelder yrkesdeltakelse, produktivitet og offentlige finanser frem mot 2060.

Årsberetningen for Hedmark viser at Hedmark føler dette på kroppen allerede, og vi føler det sterkere enn resten av landet.

I årsberetningen står det å lese at Hedmark har mistet om lag 2000 arbeidsplasser i privat sektor i perioden 2014 til 2016.

Ser vi på en lenger periode blir bildet enda mørkere. I perioden 2008 til 2016 mistet Hedmark ca. 5000 arbeidsplasser i privat sektor.

Selv om dette i stor grad er kompensert gjennom offentlige arbeidsplasser er utviklingen ikke bærekraftig. Vi må skape flere arbeidsplasser i privat sektor for å møte fremtidens utfordringer.

I Norge er 31,8 % av de sysselsatte ansatt i offentlig sektor. I Hedmark er andelen 38,8 prosent og tallet er stigende.

Det store bildet er at Hedmark blir mer og mer avhengig av offentlig sektor, mens utfordringen er at Norge som nasjon må bli mer uavhengig av oljeinntekter og skape flere arbeidsplasser i privat sektor.

På dette området går Hedmark i feil retning.

Det er fristende å begynne å fordele skyld for tapet av arbeidsplasser i privat sektor i Hedmark. Det tror jeg likevel er en komplisert og lite fruktbar diskusjon.

Poenget er at dette er en felles utfordring som vi sammen må finne gode svar på. Opprettelsen av et såkornfond er et svært godt tiltak vi står sammen om. Det er bra.

I tillegg er det tre svar på disse utfordringene.

For det første at kunnskap og kompetanse er helt sentralt for å skape arbeidsplasser i privat sektor.

For det andre at samferdsel er viktig for næring og nyskaping.

Og for det tredje at nye arbeidsplasser hovedsakelig kommer i nye bedrifter. Derfor må vi satse på innovasjon og entreprenørskap.

Hvordan satsingen skal gjennomføres på disse tre områdene kan det sikkert være litt ulike meninger om i denne sal.

Men jeg håper at fylkestinget kan være enig i at disse tre områdene er helt avgjørende hvis vi skal klare å gjennomføre en omstilling av Norge, og skape flere arbeidsplasser i privat sektor i Hedmark.

Dette handler om å styrke velferden. Og som folkevalgte bør det være vårt fremste mål.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: