Publisert av: Yngve Sætre | juni 21, 2017

Innlegg i kommunestyret 21.06.17 om tilstandsrapport for grunnskolen


Lesesalen i Langdell - bygningen på Harward Law School

Ordfører!

Vårt samfunn skal berede grunnen for neste generasjoners livskraft og muligheter. Det mest konkrete utrykk for dette er grunnskolen.

Gjennom ti år i grunnskolen skal elevene få den grunnleggende opplæring som kreves for å gå videre og fullføre utdanningsløpet.

Vi vet ikke alt om hvilke yrker neste generasjoner skal utdannes til, men vi vet at grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, matematikk og engelsk er avgjørende for å klare seg i samfunnet og få senere muligheter til å lære.

Elevene i grunnskolen skal også tilegne seg verdier og et innebygget verdikart som de trenger for å manøvrere i samfunnet.

De skal opparbeide en forståelse for at systematisk innsats er avgjørende for å realisere potensial og ambisjoner. Elevene skal drømme, tenke og handle. Vi skal gi elevene muligheter til å gjøre dette, og til å følge sine drømmer.

Tilstandsrapporten for grunnskole i Elverum gir oss en statusrapport på om vi ivaretar vår viktige oppgave som skoleeier.

Svaret på det er at ja, det gjør vi, men vi må bli enda bedre på viktige områder.

De store linjene i tilstandsrapporten forteller oss at 5. trinn gjør det svært bra. Dette lover godt for fortsettelsen. Vi vet at en god start er en god indikator på det videre skoleløpet.

På 8. trinn og 10. er det også gjennomgående gode resultater, selv om det ikke er fullt så bra som på 5. trinn.

Grunnskolepoengene er gledelig lesning. Vi er over snittet i Hedmark og likt med landsgjennomsnittet på 41,1 poeng.

Særlig er det verdt å merke seg fremgangen på hele 3,3 poeng de siste fem år, noe som er en betydelig sterkere fremgang enn Hedmark og landet for øvrig.

Hvem hadde oppriktig trodd at vi skulle komme på landsgjennomsnittet i løpet av fem år når vi behandlet tilstandsrapporten i 2012?

Jeg gikk tilbake og leste mitt innlegg i kommunestyret fra fem år tilbake, og den gang var jeg åpenbart bekymret over skoleresultatene i Elverum, noe jeg helt sikkert ikke var alene om.

Vi har kommet langt siden den gang og det klareste eksemplet på det er forbedringen i grunnskolepoeng.

Dette er en svært gledelig utvikling. For mange elever innebærer dette at konkrete muligheter åpner seg, og at de står bedre rustet til videre utdanningsløp.

Samtidig er det ikke alt som er bra i Elverumsskolen. Jeg vil trekke frem et par områder. I kartleggingsundersøkelsen for 2016 går det frem at Elverum gjør det dårligere enn Hedmark og resten av Sør – Østerdal når det gjelder feedback i undervisningen og støtte og interesse fra læreren.

Dette er betenkelig da nettopp lærernes engasjement og tilbakemeldinger er sentralt for barns læring. Jeg forventer derfor at rådmannen tar tak i dette med sikte på å forbedre oss på disse områdene.

Et annet område hvor vi skiller oss negativt ut er mobbing på 10. trinn. Mobbing er uakseptabelt i enhver form, og jeg forventer derfor at rådmannen også følger opp dette.

Tilbake til den positive siden så vil jeg nevne kapitlet i rapporten som omhandler skolenes suksesshistorier.

Dette er interessant lesning som gir dybde til tallmaterialet og den øvrige rapporteringen. Fortsett slik. Vi må få gode eksempler frem i lyset, skape en kultur for deling og verdsette initiativ og egenart.

Skoleresultatene i Elverum viser at det går an å forbedre seg gjennom strukturert arbeid over tid. Vi må sette krav til elevene, til læreren og til oss selv som skoleeiere.

Vi må bruke pedagogikk vi vet virker, vi må lære av hverandre, ha fokus på basiskunnskaper, prioritere tidlig innsats og kompetanseheving av lærere.

Det kanskje aller viktigste er at vi må fremme en kultur for læring, hvor foreldre, lærere og hele samfunnet i fellesskap understreker viktigheten av skoleinnsats og mulighetene det gir.

Fremtiden kommer, velstandsutviklingen er avhengig av kunnskap og vi er i sterk konkurranse med et offensivt næringsliv fra hele verden.

Vi må gi nye generasjoner muligheter, og det må vi først og fremst gjøre gjennom en kunnskapsskole som kan måle seg nasjonalt og internasjonalt.

I Elverum er vi nå på høyde med landet, og vi gir oss ikke med det. Vi skal bli enda bedre slik at vi gir enda større muligheter for den enkelte elev og for samfunnet.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: