Publisert av: Yngve Sætre | juni 14, 2017

Innlegg på kommunestyrets strategikonferanse 14.06.17


Rådhuset august 2015

Det er vanskelig for politikere å peke på hvilke næringer og bransjer som faktisk vil lykkes i framtiden. I Høyre er vi derfor mer opptatt av hvordan vi organiserer, målretter og forbedrer næringsarbeidet enn hvilke næringer vi skal satse på.

Vi vil peke på fire konkrete områder hvor vi ønsker fart i næringsarbeidet.

  1. Vi ønsker at det settes i gang et aktivt arbeid for å tiltrekke oss industrietableringer. Det som kalles akkvisisjon.

Dette må gjøres konkret og på bred front. Det vil si at vi utarbeider en attraktivitetspakke for industrien som gir aktører helt konkrete grunner til å etablere seg i Elverum.

Det kan dreie seg om billige tomter, gunstig avgiftsnivå, rask saksbehandling, god infrastruktur og tilgang til kompetanse eller ordninger som gjør at Elverum blir det foretrukne valget for industrietablering.

Ei slik industripakke må profileres sterkt og formidles både i formelle og uformelle kanaler av kompetent fagpersoner som kjenner næringslivet og vet hva de etterspør.

Et strategisk, langsiktig og bevisst arbeid på dette området mener vi kan gi store positive effekter.

Vi ser for oss at et slikt arbeid kan gjøres i egen organisasjon, men vi er også åpen for andre typer organisering. Her ønsker vi at rådmannen gir et råd. Vi ønsker at et slikt arbeid kan igangsettes så raskt som mulig.

  1. Det andre området vi ønsker en satsing på er næringsetableringer blant innvandrere.

Statistikken på dette området er interessant. SSB tall fra år 2000 viste at innvandrere utgjorde 10 prosent av befolkningen, men til sammenlikning sto innvandrere for 18 prosent av næringsetableringene.

Denne tendensen ser vi også i andre land. For eksempel er 40 % av bedriftene på Fortune five hundred i USA etablert av innvandrere.

Kanskje er det slik at det å dra til et nytt land gjør at du lettere ser muligheter og får en egen drivkraft til å starte opp noe selv? Statistikken kan i hvert fall tyde på det.

Dette er veldig spennende, og vi ønsker en satsing på dette i form av et prosjekt for å få flere bedriftsetableringer blant innvandrere.

Prosjektet bør mobilisere og tilby kompetanse og opplæring, ikke først og fremst tilskuddsmidler.

Kanskje kan dette kjøres i ERNU regi, gjerne i et tett samarbeid med kommunen og læringssenteret. Det fines også en ordning kommuner kan søke på hvor staten finansierer halvparten av slike prosjekter.

Vi tror at effektene av et slikt prosjekt kan være betydelige både for samfunnet og den enkelte.

  1. Vi ønsker også øke ressursene til næringsarbeidet vårt. Slik det er nå er det en veldig beskjeden del av budsjettet vårt vi bruker til dette.

Av et driftsbudsjett på 1493 millioner brukte vi ifølge årsmeldingen 4,7 millioner på næringsutvikling i 2016. Dette tilsvarer 0,3 prosent.

Vi ønsker derfor en styrking i kroner og ører. Vi mener det er en klar sammenheng mellom det vi putter inn i dette arbeidet og det vi får ut igjen.

Det er vanskelig å peke på noe beløp, men i løpet av økonomiplanperioden snakker vi om en styrking i millioner.

  1. Vi ønsker også å se på organiseringen av næringsarbeidet vårt.

Slik det er nå er næringsarbeidet i realiteten fordelt på 6-7 aktører. Vi har næringssjefen i kommunen, vi har i tillegg ERNU, VisitElverumregionen, omstillingsprogrammet, byregionprogrammet og Elverum tomteselskap og EKI.

Disse aktørene er i hovedsak samlokalisert i Storgata 20, noe som er bra, men vi lurer likevel på om det er effektivt og hensiktsmessig at arbeidet er delt opp i alle disse enhetene.

Kanskje hadde det vært bedre med en kraftsamling av ressursene, ikke bare i form av lokalisering, men også i form av organisering?

Vi har ikke noe svar på dette nå, men vi ønsker at rådmannen lager en utredning på dette og legger det frem til politisk behandling.

Dette er de fire elementene vi vil satse på innen næring. Oppsummert så ønsker vi altså å bruke mer ressurser, vi vil se på organiseringen, og vi vil ha konkrete satsinger på industrietablering og entreprenørskap blant innvandrere.

Når det gjelder det andre spørsmålet så er Høyres syn at vil vi åpne opp for ulik type handel, også detaljhandel, i området rundt Nordmo/Grindalsmoen/ Østerdalsporten.

Årsaken til det er at vi ønsker mer næringsaktivitet og flere arbeidsplasser i Elverum. Vi vet at det er interesse for å etablere seg i disse områdene, og det er ikke slik at hvis vi sier nei til etablering der så betyr det at det blir vekst i sentrum.

Sannsynligvis betyr det bare at aktørene etablerer seg i andre kommuner andre steder. Vi tror at vekst på Grindalsmoen og Østerdalsporten også på sikt vil styrke sentrum og at disse områdene kan utfylle hverandre.

Poenget er at vi må gjøre Elverum attraktiv for etableringer. For Høyre sin del er det ikke bare slik at vi sier ja til etablering på Nordmo og Østerdalsporten, men vil vi jobbe aktivt for at det blir fortgang i disse planene og at etablering skjer så raskt som mulig.

Tilslutt så vil jeg si at kommunen gjør et godt arbeid innen næringsutvikling i dag også, med de ressurser som er tilgjengelig.

Samtidig så er det også mange andre kommuner som har et stort fokus på dette, og det med å skape næringsutvikling er litt som i idretten.

Det er svært lite flaks, noen naturgitte forhold med mest av alt bevisst og strukturert arbeid over tid som gir resultater.

Jeg tror Elverum kan bli en vinner innen næringsutvikling med riktige prioriteringer og målbevisst innsats.

Takk!

 

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: