Publisert av: Yngve Sætre | juni 24, 2016

Overordnet vegsystem i Elverum


Rådhuset 04.08.15

Mitt innlegg i kommunestyret 22.06.16 om kommunedelplan for overordnet vegsystem i Elverum:

Ordfører!

Elverum har vokst frem mye på grunn av at vi er et sentralt knutepunkt mellom øst, vest, nord og sør. Med det vokste det frem handel, næringsvirksomhet og behov for stadig bedre veger.

Etter hvert har Elverum utviklet seg til å bli en småby. I enhver by er trafikk i ulike former en naturlig og viktig del av bybildet. I utgangspunktet er trafikk positivt og det vitner om aktivitet, vekst, liv og røre.

Men det går selvsagt en grense. Hvis trafikken skaper skadelig forurensning, eller går ut over trivsel og trafikksikkerhet så er trafikk negativt for bybildet. Det kan også være at trafikk stenger for kvaliteter i byen som det er ønskelig å utvikle til annet enn veg og asfalt.

Kommunedelplan for overordnet vegsystem som vi nå behandler har disse dilemmaene og flere til i seg. Vi ønsker å være et knutepunkt i Hedmark og i Norge. Vi ønsker vekst, men vekst gir også økende trafikk.

Trafikken begynner å ta stor plass i sentrum, og vi har et område ned mot Glomma som vi drømmer om å utvikle til et levende bymiljø med restauranter, grøntområder og aktiviteter.

Vi må også forholde oss til realitetene. Trafikken vokser og vi må få et vegsystem som kan møte veksten. Derfor er det veldig positivt at vi nå skal behandle overordnet vegsystem for Elverum.

Etter en lang prosess sitter vi igjen med tre alternativer. Som kjent er dette kort fortalt alternativ O+ som er en utbedring av dagens vegnett, alternativ 1 som er ny firefelts bru omtrent der dagens Glåmbru er og alternativ 2 som er ny bru ved Glomdalsmuseet.

Vi har hatt en lang prosess med politiske vedtak i flere runder, det er gjort et stort faglig arbeid med konsekvensutredninger fra Statens vegvesens side og rådmannen har vært svært delaktig i hele prosessen.

Vi har hatt en faglig prosess og en politisk prosess.

Nå gjenstår det viktigste. For at demokratiet skal bli fullverdig trenger vi å rådføre oss og lytte til innbyggerne i Elverum.

Dette er en vesentlig del av prosessen i en slik sak, og det er en innebygget demokratisk sikkerhetsventil. En slik høringsrunde kan også gi oss innspill som ingen har tenkt på tidligere og som kan bli avgjørende for vegen videre.

Når det er sagt så er høringen ingen folkeavstemning.

Kommunestyret har fått tillit fra innbyggerne til å fatte vedtak i saken. Vi skal imidlertid rådføre oss med innbyggerne og sjekke om vi er på riktig spor. Viser høringen at vi er på helt feil spor må vi ta en reell diskusjon på hva vi skal gjøre videre.

Det er riktig å vente med å konkludere til høringen er ferdig. For å få en fullstendig og kunnskapsrik prosess må alle alternativene legges ut på høring.

Samtidig er det riktig å informere om at valg av alternativ 0+ vil gjøre at vi faller ut av NTP med de store konsekvenser det har for finansiering.

Av hensyn til prosessen og sammenlikningsgrunnlaget er det likevel riktig å ta med også dette alternativet på høring.

Når vi går inn i høringsprosessen bør vi løfte blikket og stille noe spørsmål for fremtiden:

Hva slags Elverum vil vi ha om 10, 30 eller 50 år?

Er veger og trafikk bare negativt eller kan det også gi økt attraktivitet og dynamikk i bybildet?

Er det i det hele tatt mulig å «ta elva tilbake» med en trafikkert veg mellom byen og Glomma slik det legges opp til?

Skal vi akseptere at økende trafikk er en del av en by i vekst?

Vil fremtidige innbyggere tilgi oss hvis vi velger alternativ O+?

Er kryssing med fotgjengerovergang forenlig med tungtrafikk og god trafikksikkerhet?

Vil vi kunne få et levende sentrum med fire felts gate og kryssing med undergang?

Er støy og luftforurensningen akseptabel i alternativ 1 og 2?

Er tungtrafikk på Vestad og forbi Glomdalsmuseet prisen vi må betale for å kunne utvikle byen ned mot Glomma?

Er denne prisen i så fall til å leve med?

Disse og andre spørsmål håper jeg blir belyst i høringsrunden.

Etter mitt syn er ingen av alternativene ideelle. Alle alternativene har problemer knyttet til seg.

Men samtidig løser alle alternativene noen problemer.

Jeg tror vi får en bedre inngang på saken hvis vi forsøker å se hva alternativene kan løse i stedet for hvilke problemer de skaper.

I den sammenheng kan det være vel verdt å lytte til Winston Churchill som sa følgende:

«Pessimisten ser vanskeligheter i enhver mulighet. Optimisten ser muligheter i enhver vanskelighet.»

Jeg ønsker alle en god høringsrunde og håper på stort engasjement om saken. Den er vesentlig for vår og Elverums fremtid.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: