Publisert av: Yngve Sætre | desember 17, 2015

Budsjettframlegg i kommunestyret 17.12.15


Rådhuset 04.08.15

På vegne av Høyre, Senterpartiet, FrP, Venstre og Team Elverum la jeg frem budsjettet i kommunestyret 17. desember. Her er budsjettframlegget slik det ble fremført:

Ordfører!

Jeg skal presentere fellesbudsjettet fra de borgerlige samarbeidspartiene Høyre, Senterpartiet, Frp, Venstre og Team Elverum.

Det var mange som pustet litt lettet ut da rådmannen la frem sitt budsjettforslag 30. oktober i år. For første gang på ganske lenge fikk vi positive nyheter om kommunens økonomi. Rådmannens budsjettforslag viser at vi er i ferd med å komme ut av de økonomiske problemene, og at vi kan se fremtiden lysere i møte.

Jeg vil takke rådmannen og hele organisasjonen for godt utført omstillingsarbeid over lang tid.

Samtidig vil jeg også sende en takk til regjeringen og statsbudsjettet. Det er liten tvil om at statsbudsjettet har bidratt vesentlig til den endringen som skjedde fra råbudsjettet i september til rådmannens budsjett 30. oktober.

Selv om det går riktig veg er budsjettet for 2016 stramt. Men det er ikke bare i Elverum at 2016 blir et krevende år.

SBB sine prognoser for 2016 viser at Norge sannsynligvis får en topp i arbeidsledigheten, reallønnsveksten blir negativ og veksten i boligpriser avtar kraftig.

Poenget med å trekke frem dette er at kommuneøkonomien svinger, og den henger sammen med makroøkonomien for øvrig.

Dette gir usikkerhet. Vi styrer ikke alt selv. Dette understreker viktigheten av at vi sikrer oss handlingsrom gjennom å bygge reserver over tid.

Nettopp derfor er det viktig at vi har litt is i magen og holder oss i skinnet helt til vi er i mål med omstillingsarbeidet. Vi må ikke falle for fristelsen til å ekspandere budsjettet for 2016 selv om fremtiden ser lys ut.

Vi må holde igjen på pengebruken selv om vi har mange gode tiltak vi gjerne skulle ha brukt penger på.

Moderasjon, tålmodighet og respekt for rådmannens vurderinger er derfor helt sentralt i det budsjettforslaget vi har blitt enige om på borgerlig side.

Derfor har vi også gjort minimalt med endringer i rådmannens budsjettforslag. Totalt sett har vi gjort følgende endringer:

1.Vi gir et tilskudd til idrettsrådet på kr. 500.000 i 2016. Idrettsrådet har i rådmannens forslag ingen tilskudd i 2016, men tilskuddet er på plass igjen i 2017.

Når vi tross alt har noe på bunnlinja ønsker vi å benytte noe av dette til å støtte opp om det viktige frivillighetsarbeidet i Elverum.

Det bidrar til aktivitet og kommer mange barn, unge og ildsjeler til gode. Derfor bevilger vi en halv million kroner til idrettsrådet i 2016. Denne endringen kommer frem på regnearket i linje U 7 under utgifter.

2. Vi øker stillingen til varaordfører fra 50 prosent til 80 prosent. Dette gjør vi på grunn av behovet.

Elverum er en kommune i vekst med mye aktivitet. Varaordførers hovedoppgaver er forsvaret, internasjonalt arbeid og planarbeid.

Innenfor alle disse områdene blir det høy aktivitet de neste fire år, og mye tyder på at flyktningkrisen gir behov for økt politisk medvirkning.

En økning til 80 % vil gi varaordfører bedre mulighet til å utøve vervet og ivareta nye oppgaver. Dette vil styrke den samlede politiske ledelsen i kommunen, og komme hele Elverum til gode.

Denne budsjettposten på kr. 360.000 årlig er i regnearket i linje U 8 under utgift.

3. Den tredje endringen vi har gjort er å videreføre prosjektet Flyktninger i arbeid. Vi mener dette er et meget godt og viktig prosjekt som må fortsette.

Spesielt viktig er det nå med flyktningsituasjonen i verden som berører oss også her i Elverum. Vi har lagt inn dette i regnearket i linje U 9 under utgift. Kostnaden er 1,5 millioner kroner årlig.

4. Etter behandlingen i formannskapet har vi lagt inn en liten budsjettpost til. Vi bevilger kr. 100.000 til styrking av budsjettrammen til kultursektoren, med spesielt fokus på barn og unge.

Vi vet at behovet finnes, og vi har full tillit til at rådmannen og kultursektoren selv kan vurdere hvor disse pengene best kan benyttes.

Dette er de endringene vi har gjort i forhold til rådmannens budsjettforslag av 30. oktober. Vi bruker kr. 2.460.000 mer enn rådmannen i 2016, og dette gir oss kr. 1.503.000 på bunnlinja i 2016.

Det ser betydelig lysere ut i resten av økonomiplanperioden. De neste fire årene har vi totalt kr. 81.060.000 på bunnlinja.

Til slutt noen ord om andre deler av budsjettet. Selv om det er stramt er det et budsjett med betydelig vekstkraft i seg.

Vi skal investere brutto ca. 1,4 milliarder i den neste fireårsperioden. Dette er investeringer som vil trygge fremtiden og skape økt velferd for innbyggerne.

De største investeringene er som kjent Helsehus og skole i Ydalir.

I 2016 er det også lagt inn 33,5 millioner i nye driftstiltak som kommer innbyggerne til gode.

Spesielt vil jeg trekke frem at vi skal ansette to nye psykologer, vi styrker barnevernet med 2 millioner kroner og vi styrker helsesøstertjenesten for flyktninger.

Dette er gode velferdstiltak som vi har råd til selv om budsjettet er stramt.

Det er også grunn til å minne om at mesteparten av det vi egentlig har på bunnlinja i 2016 går med til å dekke fjorårets merforbruk på 26,7 millioner kroner.

Dette igjen understreker viktigheten av budsjettdisiplin og tålmodighet i 2016 og kommende år. Dette gjelder både fra politisk og administrativ side.

Det er et gammelt ordtak som sier at «De gamle sjømenn styrte etter stjernene – ikke for å komme dit, men for å holde stø kurs».

Når er det tid for å la seg inspisere av dette ordtaket. Vi skal ikke vingle, stoppe opp eller snu.

Vi skal holde fast ved våre mål, sikte høyt og holde stø kurs. På den måten kan vi bygge reserver og få økonomisk handlingsrom.

Det vil gi oss muligheter til å styrke velferden og gi innbyggerne bedre tjenester.

Dit kommer vi hvis vi vedtar det borgerlige budsjettet og følger vår plan for de neste fire år.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: