Publisert av: Yngve Sætre | november 27, 2015

Budsjettframlegg i formannskapet 27.11.15


Rådhuset 04.08.15 (3)

Samarbeidspartiene Høyre, Senterpartiet, FrP, Venstre og Team Elverum la frem sitt budsjettforslag i Elverum formannskap 27. november.

Her er budsjettinnlegget jeg holdt i formannskapet på vegne av de fem partiene:

Ordfører!

Jeg skal presentere fellesbudsjettet fra de borgerlige samarbeidspartiene, det vil si fra Høyre, Senterpartiet, Frp, Venstre og Team Elverum.

Siden Team Elverum ikke er i formannskapet er det de fire første partiene jeg nevnte som formelt sett legger frem forslaget i dag.

Det var mange som pustet litt lettet ut og senket skuldrene da rådmannen la frem sitt budsjettforslag 30. oktober i år. For første gang på ganske lenge har vi fått positive nyheter om kommunens økonomi.

Rådmannens budsjettforslag viser at vi er i ferd med å komme ut av de økonomiske problemene, og at vi kan se fremtiden lysere i møte.

Jeg vil takke rådmannen og hele organisasjonen for godt utført omstillingsarbeid over lang tid.

Samtidig vil jeg også sende en takk til regjeringen og statsbudsjettet. Det er liten tvil om at statsbudsjettet har bidratt vesentlig til den endringen som skjedde fra råbudsjettet i september til rådmannens budsjett 30. oktober.

I statsbudsjettet fikk vi over 20 millioner mer i tilskudd fra staten enn det vi hadde regnet med i råbudsjettet.

Elverum kommune fikk en vekst i frie inntekter på 43,3 millioner kroner i 2016, noe som tilsvarer 4,4 prosent. Det er også noe mer enn veksten på landsbasis som er på 4,3 prosent.

Dette viser at Regjeringen satser på kommunesektoren, og det har gitt Elverum helt avgjørende drahjelp i budsjettet for 2016.

Likevel vet vi at budsjettet for 2016 er stramt. Men det er ikke bare i Elverum at 2016 blir et år som skiller seg ut.

SBB sine prognoser for 2016 viser at Norge sannsynligvis får en topp i arbeidsledigheten, reallønnsveksten blir null og veksten i boligpriser avtar kraftig.

Poenget med å trekke frem dette er at kommuneøkonomien svinger, og den henger sammen med makroøkonomien for øvrig. Dette gir usikkerhet. Vi styrer ikke alt selv.

Dette understreker viktigheten av at vi sikrer oss handlingsrom gjennom å bygge oss reserver over tid.

Nettopp derfor er det viktig at vi har litt is i magen og holder oss i skinnet helt til vi er i mål med omstillingsarbeidet. Vi må ikke falle for fristelsen til å ekspandere budsjettet for 2016 selv om fremtiden ser lys ut.

Vi må holde igjen på pengebruken selv om vi har mange gode tiltak vi gjerne skulle ha brukt penger på.

Moderasjon, tålmodighet og respekt for rådmannens vurderinger er derfor helt sentralt i det budsjettforslaget vi har blitt enige om på borgerlig side.

Derfor har vi også gjort minimalt med endringer i rådmannens budsjettforslag. Totalt sett har vi gjort følgende endringer:

1.Vi gir et tilskudd til idrettsrådet på kr. 500.000 i 2016. Idrettsrådet har i rådmannens forslag ingen tilskudd i 2016, men tilskuddet er på plass igjen i 2017.

Når vi tross alt har noe på bunnlinja ønsker vi å benytte noe av dette til å støtte opp om det viktige frivillighetsarbeidet i Elverum.

Det bidrar til aktivitet og kommer mange barn, unge og ildsjeler til gode. Derfor bevilger vi altså en halv million kroner til idrettsrådet i 2016. Denne endringen kommer frem på regnearket i linje U 7 under utgifter.

2. Vi vil øke stillingen til varaordfører fra 50 prosent til 80 prosent. Det er det i første rekke tre grunner til. For det første er det et stort behov for det. Elverum er en kommune i vekst med mye aktivitet.

Varaordførerens hovedoppgaver er forsvaret, internasjonalt arbeid og planarbeid.

Innenfor alle disse områdene blir det høy aktivitet de neste fire år, og mye tyder på at flyktningkrisen gir behov for økt politisk medvirkning. Alt dette taler for at det er riktig å øke stillingen til 80 %.

Slik det har vært frem til nå har varaordføreren i praksis arbeidet mer enn 50 % stilling, og en økning til 80 % vil gi varaordfører bedre mulighet til å utøve sine verv samtidig som det vil styrke den samlede politiske ledelsen i kommunen.

For det andre er varaordfører i 80 prosent stilling i godt samsvar med det de gjør i andre kommuner av tilsvarende størrelse, og vi ser også at flere kommuner rundt oss har økt varaordførerens stillingsstørrelse etter valget.

For det tredje er dette et forholdsvis beskjedent beløp, og det vi får igjen ved at vi styrker den politiske ledelsen og kan være tilstede på flere arenaer mer enn oppveier for denne utgiften.

Denne budsjettposten på kr. 360.000 årlig ser dere i regnearket i linje U 8 under utgift.

3. Den tredje endringen vi har lagt inn i regnearket er fortsettelse av prosjektet Flyktninger i arbeid. Vi mener dette er et meget godt og viktig prosjekt som må fortsette. Spesielt viktig er det nå med flyktningsituasjonen i verden som berører oss også her i Elverum.

Å fortsette prosjektet er også i tråd med rådmannens anbefaling. Vi har lagt inn dette i regnearket i linje U 9 under utgift. Kostnaden er 1,5 millioner kroner årlig.

Dette er de tre endringene vi har gjort i forhold til rådmannens budsjettforslag av 30. oktober. Vi bruker kr. 2.360.000 mer enn rådmannen i 2016, og dette gir oss kr. 1.603.000 på bunnlinja i 2016.

Som sagt ser det betydelig lysere ut i resten av økonomiplanperioden. De neste fire årene har vi totalt kr. 81.160.000 på bunnlinja.

Til slutt noen ord om andre deler av budsjettet. Selv om det er stramt er det et budsjett med betydelig vekstkraft i seg.

Vi skal investere brutto ca. 1,4 milliarder i den neste fireårsperioden. Dette er investeringer som vil trygge fremtiden og skape økt velferd for innbyggerne.

De største investeringene er som kjent Helsehus og skole i Ydalir.

I 2016 er det også 33,5 millioner i nye driftstiltak som kommer innbyggerne til gode.

Spesielt vil jeg trekke frem at vi skal ansette to nye psykologer, vi styrker barnevernet med 2 millioner kroner og vi styrker helsesøstertjenesten for flyktninger.

Dette er gode velferdstiltak som vi har råd til selv om budsjettet er stramt.

Det er også grunn til å minne om at mesteparten av det vi egentlig har på bunnlinja i 2016 går med til å dekke fjorårets merforbruk på 26,7 millioner kroner.

Dette igjen understreker viktigheten av budsjettdisiplin, tålmodighet og stø kurs i 2016 og kommende år. Dette gjelder både fra politisk og administrativ side.

Klarer vi det vil vi få større reserver og handlingsrom senere i økonomiplanperioden. Det vil gi oss muligheter til å styrke velferden ytterligere.

Dit kommer vi hvis vi står løpet ut og vedtar det budsjettet som de borgerlige samarbeidspartiene med dette legger frem.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: