Publisert av: Yngve Sætre | desember 29, 2014

Budsjettframlegg i kommunestyret


Yngve Sætre kommunestyret bildeI Elverum kommunestyre 18. desember la Høyre frem sitt forslag til budsjett – og økonomiplan for 2015-2019. Her er innlegget jeg holdt i den forbindelse:

Ordfører!

Budsjettprosessen i år har vært krevende, men samtidig givende. Krevende fordi vi gjerne skulle hatt mer penger, men samtidig givende fordi rådmannen har lest politiske signaler på en svært god måte.

Jeg vil gi ros til Irene og hennes stab for meget godt utført arbeid.

Høyres forslag til budsjett- og økonomiplan bygger på rådmannens hovedlinjer. Budsjettet har to viktige grunnpilarer.

Den første er store investeringer i fremtidig velferd. Den andre er et omstillingsarbeid som er helt nødvendig for å bringe Elverum ut av de økonomiske utfordringene vi står midt oppe i.

I den neste fireårsperioden skal vi investere for ca. 1,3 milliarder kroner.

Av store investeringer må vi fremheve Helsehuset med totalt 330 millioner og skole i Ydalir med 139 millioner. Disse to investeringer er sentrale for å styrke velferd, og Elverum kommunes rolle som drivkraft i Sør – Østerdalen.

En viktig del av omstillingen går ut på å få kontroll over veksten i helse- og omsorg. Denne sektoren har økt sine utgifter med om lag 100 millioner kroner fra 2007 til 2013, og strategiske endringer er nå påkrevet.

Vi tar derfor helse og omsorgsplanen på ordet og starter omleggingen fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg. Denne omleggingen vil totalt sett gi bedre omsorgstjenester i Elverum.

Så over til Høyres konkrete endringer i forhold til rådmannens budsjett. Jeg går først til utgiftssiden.

Vi styrker tidlig innsats i skolen med kr. 800.000 i 2015. Dette er som følge av en økning i statsbudsjettet. I tillegg til dette styrker vi grunnskolen med 2,2 millioner hvert år i hele økonomiplanperioden. Skole er investering i morgensdagens kunnskap og velferd, og det har vært veldig viktig for Høyre å øke rammene til skole.

Vi opprettholder aktiv fritid med bistand med kr. 415.000 hvert år i perioden. Dette er et tilbud til funksjonshemmede og andre med ulike behov for aktiviteter og tilrettelegging.

Vi vil også opprettholde internasjonalt arbeid med 208.000 hvert år i perioden. Dette fordi Elverum er en internasjonal kommune og denne posisjonen har det tatt lang tid å bygge opp.

Vi vil også opprettholde tilskuddet til SLT – koordinator med kr. 300.000 i hele perioden. Dette er et viktig forebyggende arbeid mellom politi, skole og frivillighet for å hindre at unge mennesker havner ut på en livsveg som kan være til ugunst for både dem selv og andre.

Elverum er Norges skoghovedstad og derfor opprettholder vi også medlemskapet vi har i nordiske trebyer. Dette fordi vi må være på arenaer som finnes hvis vi skal spille en hovedrolle innen tre og bioøkonomi.

Så over til inntektssiden.

Vi reduserer stønaden til sosialhjelp med kr. 923.000 hvert år i perioden. Vi mener dette er forsvarlig sett i lys av at det fra før er lagt inn en økning på 4,5 millioner, økende til 5,2 millioner i 2018, i rådmannens forslag.

Det vi har kuttet i sosialhjelp har vi brukt krone for krone til andre utsatte grupper, nærmere bestemt til aktiv fritid med bistand, SLT – koordinator og internasjonalt arbeid.

Videre ligger det inne en økning av tidlig innsats i skolen som jeg allerede har nevnt.

Vi øker eiendomsskatten med 0,3 promille til totalt 4,4 promille i 2015. Dette gir oss 2,2 millioner mer i inntekter i 2015, og i resten av perioden. Dette går som nevnt uavkortet til å styrke grunnskolen. Jeg må presisere at vi ikke har tatt stilling til promillesatsen i 16,17 og 18 da dette som kjent vedtas år for år.

Til sist har vi lagt inn redusert inntekt fra kommuneskogen med kr. 879.000 i 15 og 16. Dette er en teknisk justering som følge av lavere priser.

Så over til investeringssiden.

Vi investerer 10,4 millioner kroner i oppgradering av veger. Dette var opprinnelig tenkt finansiert med inntekter fra kommuneskog, men på grunn av lavere priser må dette i stedet finansieres med låneopptak.

Vi har også lagt inn salg av Generalgården med 7 millioner kroner i 2016. Dette fordi vi mener at kommunen generelt bør redusere sin bygningsmasse.

Det er samtidig viktig å påpeke at aktivitetene og tjenestene som i dag er i Generalgården selvsagt skal videreføres og sikres gode forhold også i fremtiden.

I Høyres forslag setter vi av kr. 97.259.000 på bunnlinja i fireårsperioden. Vi bygger altså opp en buffer som gir oss betydelig økt handlingsrom og trygghet for fremtiden.

Så vil jeg gå tilbake til de omstillingene som Høyre har bygget sitt budsjett på.

Det har vært viktig for oss å erkjenne at endringer er nødvendig for å sikre varig velferd. Vi har en struktur på våre tjenester som er laget i en annen tid med andre utfordringer enn i dag.

Fortsetter vi uten endringer kan vi risikere å miste grunnlaget for den totale veksten og velferden i Elverum. Dit er det ingen som ønsker seg.

Høyres budsjett gjør de nødvendige endringer for å sikre varig velferd. Vi «forandrer for å bevare», for å si det med Edmund Burke sine ord. Vi endrer struktur for å bevare velferd.

Høyres budsjett setter den totale velferden foran politiske kjepphester, og enkeltmenneskets vilkår foran bevaring av gamle tankesett og systemer.

Det er likevel ikke slik at Høyres budsjett er smertefritt. Det er ikke uproblematisk å avvikle Sætre- alders – og sykehjem, eller å nedbemanne for 14 millioner i 2015. Men det er den anbefalte løsningen faglig sett, og det sikrer varig velferd.

Det er ingen farbar veg utenom. Det er umulig for meg å se hvordan Elverum skal kunne gå imot de nasjonale trendene og låse fast omsorgsstrukturen i en situasjon hvor vi ser starten på eldrebølgen og slutten på blomstringen til den oljesmurte økonomien i Norge.

Endringer må komme, og det må vi ta innover oss før vi får problemer vi ikke kommer ut av.

Kjære kommunestyre! I dag har dere valget mellom flere ulike budsjettalternativer.

Det viktige valget står mellom nødvendig kursendring, eller å fortsette i samme spor med noen kilo ekstra i ryggsekken.

Valget står mellom de som legger vekt på faglige vurderinger og endrede behov, eller de som vil bevare det bestående og presse vår kommuneøkonomi til det ytterste.

Kjære folkevalgte! Av og til må politikere valgt av folket gå foran og vise veg fordi en kursendring i dag er nødvendig av hensyn til morgendagens velferd.

Slike vegvalg er ikke enkle, men nødvendige.

For å komme fremover må vi bygge broer til fremtiden som sikrer varig velferd.

For å si det med C.J. Hambro sine ord. «Den politikk som er i pakt med fremtiden må gå ut på å gjøre mulig i morgen det som er umulig i dag.»

Kjære ordfører! Høyres budsjett er ikke smertefritt, men det gir muligheter og handlingsrom for kommende generasjoner.

Det er en politikk og et budsjett i pakt med fremtiden.

Takk!

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: