Publisert av: Yngve Sætre | oktober 15, 2014

Regjeringen styrker selveierdemokratiet


Yngve Sætre juli 2014 2Privat eiendomsrett er en bærebjelke i Høyres politikk. Som en følge av dette har Høyre siden 1960 – tallet arbeidet for å styrke selveierdemokratiet. Et viktig mål for denne politikken er å spre kapital og eiendom på flest mulig hender. Dette gir trygghet og frihet for folk flest. Samtidig utnyttes samfunnets ressurser bedre.

Sjur Lindebrække kalte selveierdemokratiet en «demokratisering av det kapitalistiske system». Dette er en treffende beskrivelse som peker på at kapitalismens gode sider bør utnyttes innenfor demokratiske og rettferdige rammer til befolkningens beste.

Et mål i selveierdemokratiet er at hver husholdning skal gis mulighet til å eie sin egen bolig. Det er flere grunner til dette. Boligen gir en praktisk og nødvendig ramme rundt vår hverdag, men er også mye mer. Boligen representerer drømmer og identitet, og er for de fleste den største og viktigste investeringen i livet.

Å eie bolig fremmer verdier som selvhjulpenhet og ansvar. Disse verdiene er både samfunnsbyggende og personlig utviklende. Boligen gir også en form for økonomisk og mental trygghet som på mange måter er en basis for våre livsløp.

Ifølge SSB er det nå 17 prosent av husholdningene som leier bolig, og denne andelen har økt siden 1990. Av disse er det helt sikkert en del som ønsker å leie. Dette er naturlig og kan ha mange forståelige årsaker. Likevel er det bekymringsfullt at mange unge som ønsker å kjøpe bolig ikke er i stand til det. Ved å legge til rette for mer boligbygging kan vi hjelpe flere unge inn på boligmarkedet. Dette bør være et klart mål for det norske samfunnet.

Regjeringen tar nå tak i denne problemstillingen og vil gjør det enklere, raskere og rimeligere å bygge bolig. Lovverket skal bli enklere å forholde seg til for både innbyggere og næringsliv. Dette innebærer konkret at flere bygg inntil 50 kvadratmeter blir fritatt for søknadsplikt, og at kommunens tidsfrister for behandling av byggesaker reduseres til tre uker.

Praksisen med innsigelser blir også strammet inn, og det blir lagt mer vekt på det lokale selvstyret i utbyggingssaker. Regjeringen vil også forenkle den byggtekniske forskriften og gi større fleksibilitet ved utforming av boliger. I tillegg er startlånsordningen i Husbanken gjort mer målrettet for å hjelpe de som har reelle problemer med å få lån.

Regjeringen følger opp sin politikk i sitt forslag til statsbudsjett for 2015 ved at det gis 25 millioner kroner til et arbeid for digitalisering av bygg – og planprosesser. I tillegg reduseres formuesskatten, noe som gjør det generelt mer gunstig å spare og eie bolig.

I Elverum har vi mye av den samme situasjonen som vi ser på landsbasis. Antall innbyggere i Elverum vokser med ca. 1 % årlig, noe som gir behov for nye boliger. Høyre i Elverum ønsker å legge til rette for nye boligprosjekter gjennom fremtidsrettede planer og en utbyggervennlig politikk.  Lokal drivkraft kombinert med regjeringens tiltak vil bidra til at flere i Elverum vil kunne realisere sine ambisjoner på boligmarkedet.

Regjeringens politikk på dette området gjør det enklere og mer oppnåelig for unge å kjøpe eller bygge sin drømmebolig. Regjeringens politikk bidrar dermed til å realisere et av selveierdemokratiets sentrale mål: Enhver husholdning skal gis mulighet til å eie sin egen bolig.

Regjeringens politikk er også et bidrag til bedre maktfordeling og ressursutnyttelse i samfunnet. Det heter seg at kapital og eiendom er som gjødsel. Den må spres for at den skal gjøre nytte for seg.

Yngve Sætre

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: