Publisert av: Yngve Sætre | juli 3, 2011

Elverum Høyres skolepolitikk


God skolepolitikk er god Høyrepolitikk. Dette fordi det ligger i konservatismens natur at vi har et ansvar for å gi de neste generasjoner bedre muligheter til vekst og velferd enn de foregående generasjoner. Skal vi gi våre barn muligheter til å videreutvikle et velferdssamfunn i verdensklasse er en god skole selve fundamentet. Derfor er skole og skolepolitikk enormt viktig for Høyre, og derfor skal vi ha høye mål for norsk skole. Vi skal gi de neste generasjoner det best mulige utgangspunkt for vekst og velstand.

For at vi skal utvikle en god skole må vi først vite hva tilstanden er i skolen. Tilstanden må også sammenliknes med andre skoler og andre land før den gir et nyttig bilde av situasjonen. Det finnes en rekke internasjonale undersøkelser om skolen som gir god informasjon. Vi vet at norske skoleelever gjør det bare middels i forhold til andre land i PISA – undersøkelsen. TIMMS – undersøkelsen viser at norske skoleelever ligger under gjennomsnittet av andre land innen matematikk og naturfag. Samlet sett viser dette at norsk skole har et betydelig forbedringspotensial.

Skolen i Elverum gjør det brukbart på de nasjonale prøvene. På 5. trinn ligger vi omtrent på landsgjennomsnittet, mens på ungdomsskoletrinnet ligger vi noe under snittet i engelsk og regning. Dette er ikke dårlig, men vi må sette oss betydelig høyere mål for skolen i Elverum. Resultatene er ikke gode nok når vi vet at norsk skole som helhet gjør det svakt i forhold til andre land. Vi må derfor ha en klar ambisjon om å forbedre skoleresultatene i Elverum.

Elverum Høyre mener at det er særlig på tre områder kommunen kan forbedre skolen. De tre områdene er skoleeierskap, skoleledelse og lærerne. Når det gjelder skoleeierskap er det viktig at kommunen er en aktiv skoleeier som utfordrer og har en god dialog med den enkelte skole. Den årlige tilstandsrapporten må brukes aktivt i arbeidet med å forbedre skolen. Det må være full åpenhet om de nasjonale prøvene, unntatt hvor resultatene kan avsløres på individnivå. Skoleeier bør gjennomføre årlige besøk til den enkelte skole, og det bør arrangeres et årlig “Skoleting”. Dette bør være et årlig møte mellom skoleeier, skolen, elevrådsrepresentanter og foreldrene hvor utfordringer og muligheter i skolen settes på dagsorden.

God skoleledelse er et sentralt element for å forbedre resultatene. Skoleledere er i denne sammenheng både rektorer, inspektører og andre som driver med ledelse i skolen. Elverum Høyre vil sette krav om at alle som arbeider med skoleledelse skal ha eller få en egnet profesjonsutdanning. Skolelederne bør få tid og muligheter til å drive med aktiv skoleledelse ved at de frigjøres fra tidstyver og byråkrati. Det bør også gis muligheter til individuell avlønning og bonusordninger for dyktige skoleledere.

På lærernivået vil Elverum Høyre kartlegge lærerkompetansen og utarbeide kompetanseplaner for den enkelte skole. Dessuten vil vi stille krav om at alle lærere har eller skaffer seg pedagogisk kompetanse. Vi vil stille strengere krav til orden og oppførsel for å hindre at uro og bråk ødelegger undervisningen. Dessuten vil vi innføre en adgang til anonym retting av prøver og gi elever mulighet til å evaluere sin egen lærer anonymt. Begge disse tiltakene må gjennomføres på en enkel og hensiktsmessig måte slik at det ikke skapes unødig merarbeid for lærerne. Vi vil også tilby muntlig veiledende karakterer fra 7. trinn. De muntlige karakterene vil komme i tillegg, ikke til erstatning for, den tilbakemeldingen som blir gitt i dag.

I tillegg til disse tiltakene må elevene og foreldrene bidra i et aktivt samspill for å bedre det totale læringsnivået i skolen. Elverum kommune må gjøre sin del av arbeidet ved å sørge for et mer aktivt skoleeierskap, en bedre skoleledelse og mer kompetente lærere. Vi kan heve resultatene gjennom en bevisst skolesatsing hvor vi løfter de svake elevene og utfordrer de sterke. Elverum Høyres klare mål er å skape en kunnskapsskole for fremtiden med Norges beste 13 – årige skoleløp. Fordi elevene fortjener det.

Yngve Sætre

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: