Posts Tagged ‘velferd’

Positiv utvikling i Elverumskolen

Posted by: Yngve Sætre on juni 30, 2016

Elverum AP er næringsfiendtlig

Posted by: Yngve Sætre on januar 6, 2015

Innlegg i kommunestyret 26.11.14 om boligsosialt handlingsprogram

Posted by: Yngve Sætre on november 26, 2014

Det gror i Elverum

Posted by: Yngve Sætre on januar 29, 2014

Høyre vil ha flere i arbeid

Posted by: Yngve Sætre on august 26, 2013

Formuesskatten er distriktsfiendtlig

Posted by: Yngve Sætre on mars 10, 2013

Innlegg i kommunestyret om Elverum kommunes årsmelding

Posted by: Yngve Sætre on juni 6, 2012

Mitt innlegg på årsmøtet i Hedmark Høyre

Posted by: Yngve Sætre on mars 27, 2011

Styrk forskningen

Posted by: Yngve Sætre on mars 10, 2011