Publisert av: Yngve Sætre | september 6, 2019

Tid for klimapolitikk


Yngve Sætre brosjyre 2019

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Fakta taler for seg selv. Innholdet av C02 i atmosfæren er 46 prosent høyere, og gjennomsnittstemperaturen i verden har steget 1,05 grader, siden førindustriell tid. Konsekvensene ved ytterligere temperaturøkning er dystre, men hvis verden klarer å holde oppvarmingen under 1,5 grader kan vi unngå de aller verste konsekvensene.

Elverum har allerede gjort mye for å redusere sine klimautslipp. Energiøkonomisering i kommunale bygg har gitt gode resultater. Vi har bygget et innovativt massivtrebygg på Hanstad skole og satt i gang Ydalir prosjektet, som blir en spydspiss i klimavennlig byutvikling.

Ifølge statistikk fra Miljødirektoratet har de samlede utslippene i Elverum blitt redusert med 27 prosent fra 2013 til 2017. I den samme perioden har Hedmark redusert sine klimagassutslipp med 7,8 prosent, og Norge totalt med 2,4 prosent.

Elverum har også et lavt utslipp av CO2 pr. innbygger. Elverum slipper ut 2,9 tonn CO2 pr. innbygger, mens gjennomsnittet pr. innbygger i Norge er på 8,4 og verden for øvrig på 4,8. Elverum har ingenting å skamme seg over i sitt klimaarbeid. Tvert imot. Utslippene går i riktig retning. Til tross for dette skal vi på ingen måte si oss fornøyde.

Det viktigste klimatiltaket vi kan gjøre i Elverum er å binde mer CO2 i skogene våre. Skogen i Elverum fanger over tre ganger så mye CO2 som våre utslipp, og potensialet for økt opptak er stort. Det er ikke bare i Elverum at skogen er en viktig del av klimaløsningen. FNs klimapanel har slått fast at klimatiltak i skog er de mest kostnadseffektive tiltakene som finnes på global basis. En ny rapport fra sveitsiske forskere sier at skogplanting er den overlegent beste klimaløsningen. Det har potensial til å fjerne hele 2/3 av de globale menneskeskapte utslippene. Nøkkelen er planting på nye arealer, noe som har stort potensial på verdensbasis, også i Europa og i Norge.

Tiden er utvilsomt inne til å løfte frem skogen som klimaløsning. Men det skjer ikke uten politisk vilje og evne til endring. Det er fremdeles for lite bevissthet om skogens klimaeffekt, og det er avgjørende at kunnskapen om dette økes blant beslutningstakere og i befolkningen både nasjonalt og globalt. Elverum bør som Norges skoghovedstad bli en drivkraft i det nasjonale arbeidet. Som en del av dette vil det være riktig å etablere et nasjonalt senter for klimatiltak i skog i Elverum. Vi har skogressursene, kompetansen og aktørene et slikt senter trenger.

Et annet viktig klimatiltak både i Norge og internasjonalt er karbonbinding i jord. En ny rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) peker på biokull som tiltaket med størst effekt på dette området. Elverum Høyre er offensive også her. I den neste fireårsperioden vil vi igangsette et kommunalt prosjekt for mer karbonbinding i jord og bruk av biokull.

I tillegg til å øke bindingen av CO2 i skog og jord er det åpenbart at vi må fortsette å kutte utslippene. Her skal Elverum ta sin del av ansvaret, slik også nedgangen i utslipp hittil viser at vi har gjort. Viktige tiltak er økt satsing på kollektivtrafikk og en endring av kommunens bil – og maskinpark i mer klimavennlig retning. Et arbeid som allerede er godt i gang.

Sentralt i Høyres sjel er ansvaret for kommende generasjoners livsgrunnlag. Samtidig er vi i Høyre opptatt av å «forandre for å bevare», slik den konservative ideologen Edmund Burke uttrykte det. Dette passer som hånd i hanske på dagens klimapolitiske situasjon. Løsningen ligger ikke i symbolpolitikk eller skroting av fungerende samfunnssystemer. Klimaløsningen ligger i ny teknologi og kunnskapsbaserte endringer for å bevare vår klode.

Som politikere må vi ta tydelig ansvar og bekjempe klimaendringene. Det gjelder både lokalt og globalt. Elverum Høyre er klare. Det er tid for klimapolitikk.

Yngve Sætre, Ordførerkandidat for Elverum Høyre

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: