Posts Tagged ‘fylkeskommunen’

Innlegg i fylkestinget 24.04.18 om høring ekspertutvalget

Posted by: Yngve Sætre on mai 4, 2018

Innlegg i fylkestinget 23.10.17 om energi og klimaplan

Posted by: Yngve Sætre on oktober 23, 2017

Kultur for læring

Posted by: Yngve Sætre on mars 10, 2016

Prinsipper for et fremtidig regionalt folkevalgt nivå

Posted by: Yngve Sætre on mars 1, 2015