Posts Tagged ‘arbeiderpartiet’

Innlegg i kommunestyret 28.08.13 om uteanlegg ved Terningen Arena

Posted by: Yngve Sætre on august 28, 2013

Privat eiendomsrett må styrkes

Posted by: Yngve Sætre on september 5, 2012