Posts Tagged ‘sosialhjelp’

Høyre gir mer til de som trenger det mest

Posted by: Yngve Sætre on oktober 23, 2014

Høyre vil ha flere i arbeid

Posted by: Yngve Sætre on august 26, 2013