Archive for 25. oktober 2017

Innlegg i kommunestyret om tertialrapport 2. tertial 2017

Posted by: Yngve Sætre on oktober 25, 2017