Posts Tagged ‘sosialhjelpsmottakere’

Innlegg i kommunestyret 30.10.19 om tertialrapport 2. tertial 2019

Posted by: Yngve Sætre on november 6, 2019