Posts Tagged ‘investeringstørke’

Innlegg i kommunestyret 27.08.14 om omtaksering av eiendomsskatt

Posted by: Yngve Sætre on august 27, 2014