Posts Tagged ‘fullmakt’

Innlegg i kommunestyret 26.01.22 om lovlighetskontroll

Posted by: Yngve Sætre on februar 9, 2022