Posts Tagged ‘forvaltningsrevisjon’

Innlegg i kommunestyret om selskapskontroll

Posted by: Yngve Sætre on september 2, 2012