Posts Tagged ‘eierskapsmelding’

Næringsvirksomhet drives best av private

Posted by: Yngve Sætre on april 2, 2011