Archive for the ‘Elverum’ Category

Elverum Høyre vil rehabilitere Hanstad skole nå!

Posted by: Yngve Sætre on november 26, 2019

Budsjettpresentasjon i formannskapet 20.11.19

Posted by: Yngve Sætre on november 20, 2019

Innlegg i kommunestyret 30.10.19 om tertialrapport 2. tertial 2019

Posted by: Yngve Sætre on november 6, 2019

Innlegg i kommunestyret 16.10.19 i anledning ordførerskiftet

Posted by: Yngve Sætre on oktober 17, 2019

Fire grunner til å stemme på Elverum Høyre

Posted by: Yngve Sætre on september 8, 2019

Opptatt av skole?

Posted by: Yngve Sætre on september 8, 2019

Vi tror på Elverum!

Posted by: Yngve Sætre on september 8, 2019

Opptatt av arbeidsplasser?

Posted by: Yngve Sætre on september 7, 2019