Posts Tagged ‘skolearbeidet’

Innlegg i kommunestyret om tertialrapport for 2. tertial 2016

Posted by: Yngve Sætre on oktober 27, 2016