Publisert av: Yngve Sætre | mai 29, 2011

2020 – vendepunktet for norsk økonomi


Velferdsutviklingen i Norge har vært formidabel siden vi fant olje i Nordsjøen for ca. 40 år siden. Norsk økonomi er ved et høydepunkt, men vi går inn i trangere tider. Oljeinntektene begynner etter hvert å flate ut, og utgiftene begynner å stige. Dette skyldes at oljefeltene i Nordsjøen blir tomme omtrent samtidig som utgiftene til pensjoner øker formidabelt. Beregninger viser at vi får det store vendepunktet for norsk økonomi i 2020. Fra og med dette året blir statens utgifter større enn inntektene.

Når statens inntekter avtar vil mange mene at vi bør øke skattene. Men realiteten er at vi allerede har et høyt skattenivå i Norge. I 2008 utgjorde de totale skatteinntektene i Norge 42,6 prosent av bruttonasjonalproduktet, mens gjennomsnittet i OECD – landene var 34,8 prosent. Å øke skattebyrden vil ramme privatøkonomien til vanlige mennesker, og bør ikke være et alternativ. Vi bør heller senke skattene for å gi mennesker større spillerom til å skape velferd for seg selv og sin familie.

Vi må møte de økonomiske utfordringene ved å omstille det norske samfunnet fra oljeavhengighet til verdiskaping. Vi må modernisere offentlig sektor og gjøre næringslivet i stand til å bli mer konkurransedyktig. Endringer blir nødvendig for å utvikle nye næringer og styrke de eksisterende. Dette vil gi verdiskaping og inntekter som gjør det mulig å opprettholde et høyt velferdsnivå. Næringslivet har selv en sterk omstillingsevne, men stat og kommune har en viktig rolle som premissleverandør. Det sentrale er at næringslivet gis bedre konkurransevilkår og rammebetingelser.

World Economic Forum peker på ineffektivt offentlig byråkrati og høyt skattenivå som problematiske områder for norsk næringsliv i sin konkurranserapport for 2010-2011. I den samme rapporten kommer Norge helt nede på 79. plass av landene når det gjelder kvalitet på veger. Dette viser at nettopp veg, skatt og byråkrati er tre hemmende faktorer for næringslivet. For å skape vekstkraft må vi derfor senke skattene for næringslivet, bygge bedre og flere veger og kutte i byråkrati og skjemavelde. Dette vil gi økonomisk vekst som i neste omgang gir mer inntekter til stat og kommuner.

Kunnskap og kompetanse er også helt essensielt for å omstille Norge fra oljeavhengighet til verdiskaping. Norsk skole er derfor avgjørende for vår fremtid. Flere undersøkelser viser at norske skoleelever presterer til dels skuffende resultater i forhold til elever i andre land. For eksempel viser TIMSS – undersøkelsen (Trends in International Mathematics and Science Study) at norske skoleresultater ligger under gjennomsnittet til landene som er med i undersøkelsen både når det gjelder matematikk og naturfag. Dette er en meget betenkelig situasjon. Norsk skole må forbedres hvis vårt næringsliv skal kunne hevde seg internasjonalt i kunnskapsnæringer. Det er nødvendig med et nasjonalt krafttak for en bedre skole.

Vendepunktet i norsk økonomi kommer til å merkes i alle landets kommuner, også i Elverum. Vi må allerede nå begynne å forberede oss på endringene som kommer. Kommunens økonomi er fundamentet for å kunne tilby gode lokale velferdstjenester. Derfor vil Elverum Høyre arbeide for en nøktern, ansvarlig og langsiktig kommuneøkonomi. I tillegg må det lokale næringsliv gis gode vilkår for vekst og utvikling. Dessuten vil vi ha en satsing på en fremtidsrettet kunnskapsskole hvor eleven settes i sentrum. En bedre skole vil gi fordeler både for lokalsamfunn, næringsliv og den enkelte elev. Vi har et ansvar for å gi våre oppvoksende slekter en god start på livet gjennom en kunnskapsskole som utfordrer, evaluerer og stiller krav.

Ideen om et oljefond ble lansert av daværende finansminister fra Høyre, Arne Skauge, i Syse – regjeringens budsjettforslag høsten 1990. Den senere opprettelsen av oljefondet var et strategisk vegvalg som krevde politisk mot og handlekraft. Nå er det igjen på tide å gjøre langsiktige prioriteringer. Om ti år er det for sent å planlegge for en realitet som allerede er der. For å forberede oss på tiden som kommer må vi skape en kunnskapsskole for fremtiden og gi næringslivet reelle vekstmuligheter. Dette krever politisk klokskap og vilje til vegvalg. Modige beslutninger må tas mens vi ennå har muligheten. For å si det med John F. Kennedy sine ord: “The time to repair the roof is when the sun is shining.”

Yngve Sætre

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Kategorier

%d bloggere liker dette: